En person som sitter ved et skrivebord

Pilot i 2024

Ny rekvisisjonspraksis

Her finner du som helsepersonell alt du trenger å vite om ny rekvisisjonspraksis. Pilot starter i 2024.

Vi er i gang med å fornye praksisen for rekvirering av pasientreiser. Endringene vil redusere arbeidsbyrden og forenkle oppgavene for deg som er behandler, og overføre mer av ansvaret for å bestille reiser til pasient. Den nye praksisen er utviklet i tett samarbeid med behandlere og pasienter.

Endringene skal testes med noen utvalgte helseforetak fra 19. februar 2024. 

På Helsenorge kan pasienter søke om pengestøtte etter gjennomført reise til behandling, se rekvirerte reiser, avbestille reise, bekrefte reise og endre reise.

Fra 2024 vil pasienter med helsemessig behov for tilrettelagt transport, kunne få en reiseattest fra sin behandler (som deltar i pilot). Med en reiseattest, kan pasienten da kunne bestille egne pasientreiser på Helsenorge eller ved å ringe 05515.

Les mer om våre digitale tjenester på Helsenorge

Endringene i rekvisisjonspraksisen vil redusere arbeidsbyrden og forenkle oppgavene for deg som er behandler, og overføre mer av bestillingsansvaret til pasienten.

Behandler kan gi en pasient reiseattest med varighet på inntil ett år.

 

Med en reiseattest kan pasienten bestille reisene sine selv, eller kjøre bil til behandling, og få reiseutgiftene sine dekket i etterkant.

Les mer om reiseattester her

Disse fem helseforetakene deltar i piloten som starter 19. februar 2024:

Høsten 2023 tar pilotkontorene kontakt med behandlingssteder som de ønsker å ha med i piloten.

Infoskriv til behandlingssteder

De resterende helseforetakene deltar i fase to med oppstart vår/sommer 2024:

 

 

Ved å delta i piloten vil du ha mulighet til å være med å påvirke og du vil sammen med Pasientreiser i helseforetakene og Pasientreiser HF, bidra ved å:

 • ta i bruk og teste ny teknisk løsning for attestering av pasientreiser
 • dele egne erfaringer med bruk av løsningen
 • synliggjøre utfordringer og komme med forslag til eventuelle forbedringer
 • videreformidle pasienters erfaringer
 • delta i workshops og/eller dybdeintervjuer for å kartlegge tidsbruk på rekvirering i dagens og i ny prosess

Hva er hovedendringene i ny rekvisisjonspraksis?

 • Behandlere kan gi reiseattest til pasienter som har et helsemessig behov for tilrettelagt transport. En reiseattest kan ha varighet på inntil ett år.
 • Pasientreiser i helseforetakene kan gi reiseattest til pasienter med behov for tilrettelagt transport av trafikale årsaker.
 • Pasienter med reiseattest skal primært bestille reisene sine selv på Helsenorge, men kan også ringe 05515. 
 • Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kan få reiseattest for bruk av bil. De kan da etter reisen søke om standardsats per kilometer og dekning av tilleggsutgifter (bompassering, piggdekk, parkering og ferje).
 • Behandler kan rekvirere reiser tur/retur hvis det forventes at pasienten har et helsemessig behov for tilrettelagt transport begge veier. 
 • Pasienter som har fått innvilget en rekvirert reise, kan alltid velge å bruke egen bil isteden. Da søker pasienten i etterkant av reisen om standardsats per kilometer og dekning av tilleggsutgifter. Forutsetningen for å få dekket utgifter, er at pasienten avbestiller bestilt transport innen fristen.
 • Begrepet «øyeblikkelig hjelp» i pasientreiseforskriften presiseres, og ansvaret for at pasient kommer frem til behandling legges til behandler. 
 • Håndtering av reiser bestilt etter klokken 13.00 siste virkedag før behandling presiseres.

Nytt kurs er tilgjengelig for alle som skal delta i pilot: 

Ny rekvisisjonspraksis og opprettelse av reiseattester

Kurset finner du i Opplæringsportalen

Finner du ikke kurset? 
Logg inn på Opplæringsportalen og klikk på Kurskatalog. Der skal du finne kurs som er tilgjengelige for deg og som du kan melde deg på.

Se oppskrift her

 

Ny veileder for rekvirering er klar før oppstart av pilot i 2024.

Klikk her for ny rekvirentveileder

Veilederen er ment for deg som jobber i helseforetak eller behandlingssted, og som deltar i piloten fra 2024. 

Snart kan pasienter bestille reiser selv

I 2024 tester vi ut en løsning der pasienten kan bestille reisene sine selv på Helsenorge.
Snart kan pasienter bestille reiser selv
En person i en bil

Pasientreisers rekvisisjonspraksis oppdateres i 2023

Det har over lengre tid foregått et arbeid for å oppdatere og tydeliggjøre arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring, samt retningslinjer for pasientreiser med rekvisisjon.
Les mer om saken her
En person i hvit frakk som arbeider på en datamaskin
Sist oppdatert 18.02.2024