En person som sitter ved et skrivebord

Pilot i 2024 - siden er under arbeid

Ny rekvisisjonspraksis

Her finner du som helsepersonell alt du trenger å vite om ny rekvisisjonspraksis. Pilot starter i 2024.

Ny praksis er utviklet i tett samarbeid med behandlere og pasienter, og etter planen skal løsningen piloteres første del av 2024.

Endringene skal testes i en pilot  

Med ny rekvisisjonspraksis vil pasienter med helsemessig behov kunne få en reiseattest fra behandler. Pasient vil da kunne bestille egne pasientreiser på Helsenorge eller ved å ringe 05515.

  • Behandler kan gi reiseattest for en periode til pasienter som har et helsemessig behov for tilrettelagtr transpport.
  • Pasienter med reiseattest kan bestille reisene sine selv på Helsenorge eller ved å ringe 05515.
  • Pasienter som av helsemssige årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kan få reiseattest for bruk av bil. De kan etter reisen søke og få standarsats per kilometer og tilleggsutgifter.
  • Behandler kan rekvirere reise tur/retur behandling hvis pasienten har helsemessig behov.
  • Pasienter som har fått en rekvirert reise kan alltid velge å reise med bil isteden. De kan etter reisen søke og få standardsats per kilometer og tilleggsutgifter.

Pasienter som ikke har mulighet til å bestille egen reise, enten via helsenorge.no eller ved å ringe 05515, skal få bistand fra behandler. 

Her kommer tekst

 

Hva er ny rekvisisjonspraksis?

  • Praksis for rekvirering av pasientreiser skal fornyes. Endringene vil redusere arbeidsbyrden og forenkle oppgavene til dere behandlere, og overføre mer av ansvaret for å bestille reiser til pasientene.
  • Med ny rekvisisjonspraksis vil pasienter kunne få attester og dermed bestille egne pasientreiser på Helsenorge.
  • Reiseattester kan utstedes av behandler til pasienter med varige medisinske behov, og vil gjelde for en periode inntil ett år.

 

Opplæringsportal

Ny rekvirentveileder

Bestill materiell

Pasientreisers rekvisisjonspraksis oppdateres i 2023

Det har over lengre tid foregått et arbeid for å oppdatere og tydeliggjøre arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring, samt retningslinjer for pasientreiser med rekvisisjon.
Les mer om saken her
En person i hvit frakk som arbeider på en datamaskin
Sist oppdatert 08.09.2023