Pasientreiser

Administreringen av pasientreiser er organisert gjennom 17 pasientreisekontor og et nasjonalt foretak, Pasientreiser HF.

Foto av en lege som holder et nettbrett

Nyheter

Er du helsepersonell og skal rekvirere elektronisk?

Her finner du informasjon om hvordan du som helsepersonell kan rekvirere pasientreiser elektronisk, samt innlogging til NISSY.

Les alt om elektronisk rekvirering her
En gruppe mennesker i et rom

Felles mål for pasientreiser

Styrene i de fire regionale helseforetakene har vedtatt et felles målbilde for pasientreiseområdet. Målbildet tas med i de regionale utviklingsplanene og blir førende for alle helseforetakene i den enkelte region.

Les alle målene her
En person og et barn som går nedover et fortau

Hva er en pasientreise?

Visste du at de aller fleste behandlinger starter med en pasientreise? Og at det i 2022 ble gjennomført 7,6 millioner pasientreiser totalt?

Les mer om pasientreiseordningen her
En mann og kvinne som står ved siden av en bil