Snart kan pasienter bestille reiser selv

I 2024 tester vi ut en løsning der pasienten kan bestille reisene sine selv på Helsenorge.

Adobe Stock
Publisert 05.02.2024
Sist oppdatert 18.02.2024
En person i en bil
Med en reiseattest kan pasienten bestille reisene sine selv, eller kjøre bil til behandling, og få reiseutgiftene sine dekket i etterkant.

Fra 19. februar setter vi i gang med å teste ny selvbetjeningsløsning på Helsenorge for en gruppe behandlingssteder og pasienter. På denne måten kan vi gjøre forbedringer, før behandlere og pasienter i resten av landet tar løsningen i bruk.

Vi regner med å ha den nye selvbetjeningsløsningen klar i løpet av 2025.

Hva er reiseattest?

Med en reiseattest kan pasient selv bestille en rekvirert reise på Helsenorge, eller reise til behandling med bil, og få reiseutgiftene sine dekket i etterkant. 

Målet med den nye selvbetjeningsløsningen, er at pasienten skal bli mer aktiv i egen pasientreise, samtidig som at behandler får mer tid til andre oppgaver. 

Det finnes to typer reiseattester: 

  • Reiseattest for tilrettelagt transport
    Behandler kan gi reiseattest til pasienter som av varige helsemessige årsaker  trenger tilrettelagt transport til behandling.

  • Reiseattest for reiser med bil
    Behandler kan gi reiseattest for bruk av bil til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan reise med offentlig transport. 

Hvem utsteder reiseattest?

Det er behandler som vurderer om det er helsemessig behov og skriver ut reiseattest til pasienten. Reiseattesten kan ha en varighet på inntil ett år. 

Hvis det er trafikale årsaker som gjør at pasienten trenger reiseattest, er det Pasientreiser i helseforetakene som avgjør om pasienten har rett på en reiseattest. I disse tilfellene skal du som behandler derfor henvise pasienten videre til oss på telefon 05515. 

Les mer om piloten her