Pasientreisers rekvisisjonspraksis oppdateres i 2023

Det har over lengre tid foregått et arbeid for å oppdatere og tydeliggjøre arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring, samt retningslinjer for pasientreiser med rekvisisjon.

Publisert 15.05.2023
Sist oppdatert 15.06.2023
mannlig pasient

Praksis for rekvirering av pasientreiser skal fornyes. Endringene vil redusere arbeidsbyrden og forenkle oppgavene til dere behandlere, og overføre mer av ansvaret for å bestille reiser til pasientene.

Ved nasjonal innføring av ny rekvisisjonspraksis vil pasienter kunne få attester og dermed bestille egne pasientreiser på Helsenorge.
Reiseattester kan utstedes av behandler til pasienter med varige medisinske behov, og vil gjelde for en periode inntil ett år.

Ny praksis er utviklet i tett samarbeid med behandlere og pasienter, og etter planen skal løsningen piloteres høsten 2023. Nasjonal innføring skjer trolig i 2024. Da vil også rekvirentveilederen oppdateres, og det skal gjennomføres opplæring av helsepersonell som rekvirerer.

Fakta om ny rekvisisjonspraksis:

  • Behandler kan gi reiseattest for en periode til pasienter som har et helsemessig behov for tilrettelagt transport.
  • Pasienter med reiseattest kan bestille reisene sine selv på Helsenorge eller ved å ringe 05515.
  • Pasienter som av helsemssige årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kan få reiseattest for bruk av bil. De kan etter reisen søke og få standarsats per kilometer og tilleggsutgifter.
  • Behandler kan rekvirere reise tur/retur behandling hvis pasienten har helsemessig behov.
  • Pasienter som har fått en rekvirert reise kan alltid velge å reise med bil isteden. De kan etter reisen søke og få standardsats per kilometer og tilleggsutgifter.

Pasienter som ikke har mulighet til å bestille egen reise, enten via helsenorge.no eller ved å ringe 05515, skal få bistand fra behandler. 

Ny tidsplan kom høsten 2023: pilot er planlagt starten av 2024 og nasjonal innføring skjer trolig 2024/2025.

Har du spørsmål om dagens praksis av rekvirering av pasientreiser? 
Klikk deg inn på rekvirentveilederen​​ eller ta kontakt på 05515 om du har spørsmål om hvordan du skal rekvirere en pasientreise.