Dette er informasjon beregnet for helsepersonell

Selvbetjeningsløsninger på Helsenorge

På Helsenorge kan pasienter og ledsagere søke om pengestøtte til reiseutgiftene, se status på egne reiser og vedtak, samt administrere egne rekvirerte reiser.

Pasientreiser har flere selvbetjeningsløsninger for pasienter på Helsenorge:

Hovedregelen er at pasienten reiser til og fra behandling på egenhånd, og søker om pengestøtte for reisen etter at den er gjennomført.

Søke digitalt
Pasienten kan søke digitalt ved å logge seg inn på Helsenorge.

Pasienten mottar da vedtakene digitalt, og kan klage digitalt. 

Det er også mulig å søke digitalt med fullmakt. Pasienten kan både gi og få fullmakt på Helsenorge.

Etter hvert vil det også bli mulig for reiseledsagere og pårørende å søke digitalt.

Søke på papir
Hvis pasienten ikke vil bruke den digitale tjenesten, kan pasienten søke om pengestøtte ved å sende inn reiseregningsskjema på papir.

Her finner du papirskjema og mer informasjon om hvordan pasienten søker. 

På Helsenorge finner pasienten informasjon om fremtidige rekvirerte pasientreiser.

For å finne vedtak, søknader og rekvirerte reiser, må pasienten logge inn på Helsenorge.

Pasienten kan endre reiser med drosje eller minibuss på Helsenorge. Reisen må være rekvirert av helsemessige årsaker.

Endre hentetidspunkt
Hvis tidspunktet for behandling har endret seg, kan pasienten endre dato og tidspunkt for når pasienten skal være fremme på behandlingsstedet, og tidligste hentetidspunkt etter behandlingen.

Endre adresse
Pasienten kan endre adressen for hvor reisen skal starte og hvor pasienten skal reise tilbake til etter behandling. I tillegg til folkeregistrert adresse, kan pasienten velge mellom adresser som Pasientreiser i helseforetaket har lagret. Dette er vanligvis adresse til arbeidssted, skole eller adresse nummer to for barn som har to bosteder. Pasienten kan også legge inn andre adresser selv, men da må reisen være kortere enn fra folkeregistrerte adresse.

Endre behov
Pasienten kan legge til eller fjerne enkelte spesielle behov som er registrert på en rekvirert reise. For å endre andre spesielle behov, må pasienten ringe Pasientreiser. Husk at hvis det gjelder medisinske behov, er det behandleren som avgjør dette.

Alle endringer må skje senest klokken 13.00 siste virkedag før reisen skal gjennomføres.

Som oftest trenger ikke pasienten å bekrefte reiser.

Hvis pasienten må bekrefte en reise
Enkelte reiser trenger bekreftelse. Hvis pasienten må bekrefte en reise, vil det dukke opp et gult varsel når pasienten logger seg inn på Helsenorge. 

Pasienten må bekrefte reisen sin senest klokka 13:00 siste virkedag før reisen skal gjennomføres. 

Retur-reiser
Pasienten kan bekrefte retur-reise når pasienten vet når hen er ferdig med behandlingen. 

Hvis pasienten har fått en rekvirert reise som hen ikke lenger har behov for, kan pasienten avbestille denne på Helsenorge.

Pasienten kan avbestille reiser med for eksempel drosje og Helseekspress.

Frister for avbestilling
Pasienten kan avbestille reisen frem til sjåføren har mottatt bestillingen fra Pasientreiser. Når reisen er bestilt, eller hvis pasienten skal reise med fly eller sammen med andre, kan ikke reisen avbestilles digitalt. 

Pasienten kan sende klage via Helsenorge hvis hen har fått et digitalt vedtak på søknaden sin.

Sende klage digitalt
For å klage, logger pasienten seg inn på Helsenorge og velger vedtaket pasienten skal klage på i søknadsoversikten. Pasienten må åpne vedtaket og lese det før hen kan klage.

Sende klage på papir
Hvis klagen gjelder rekvirerte reiser eller pasientreiser med tilrettelagt transport, må pasienten sende inn en skriftlig klage på papir med underskrift. Klagen sender hen til Pasientreiser i det aktuelle helseforetaket. 

Les mer om klagemuligheter på Helsenorge

Pasienter som ikke ønsker å ta i bruk våre digitale løsninger, kan ta kontakt på telefon 05515.

Nyhet 2024: Bestill reisen selv

I løpet av 2024 kommer det en ny selvbetjeningsløsning, der pasienten selv kan bestille pasientreisen sin på Helsenorge.  

Kravet for å kunne bestille reiser på egenhånd, er at pasienten må ha en reiseattest som dokumenterer et varig medisinsk behov. Det er helsepersonell som skriver ut slike reiseattester. Reiseattestene kan gjelde for en periode på inntil ett år.
 

Les nyhetssak om ny rekvisisjonspraksis her

Sist oppdatert 17.10.2023