Reiseattester for pasienter

I 2024 kan pasienter med behov for rekvirerte reiser over en lengre periode, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, få en reiseattest.

En mann og en kvinne som ser på en mobiltelefon
I 2024 blir det mulig for flere pasienter å bestille reisene sine på egenhånd.

Med en reiseattest kan pasienten bestille reisene sine selv, eller reise til behandling med bil, og få reiseutgiftene sine dekket i etterkant.

Målet med den nye selvbetjeningsløsningen, er at pasienten skal bli mer aktiv i egen pasientreise, samtidig som at behandler får mer tid til andre oppgaver.

To typer reiseattest:

  • Reiseattest for tilrettelagt transport
    Behandler kan gi reiseattest til pasienter som av varige helsemessige årsaker  trenger tilrettelagt transport til behandling.

  • Reiseattest for bruk av bil
    Behandler kan gi reiseattest for bruk av bil til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan reise med offentlig transport.

Hvem utsteder reiseattester?

Det er behandler som vurderer om det er et helsemessig behov og skriver ut reiseattest til pasienten. Reiseattesten kan ha en varighet på inntil ett år.

Hvis det er trafikale årsaker som gjør at pasienten trenger reiseattest, er det Pasientreiser i helseforetakene som avgjør om pasienten har rett på en reiseattest. I disse tilfellene skal du som behandler derfor henvise pasienten videre til oss på telefon 05515.

Testes i 2024
Endringene og nye løsninger skal testes med noen utvalgte helseforetak fra 19. februar 2024, og rulles ut nasjonalt i 2025.

Les mer om piloten her 

Sist oppdatert 06.05.2024