Har pasienten helsemessig behov for en rekvirert reise?

​Ansvarlig behandler må da bekrefte at pasienten ikke kan ordne reisen selv på grunn av:

  • Betydelig redusert orienteringsevne
  • Betydelig redusert allmenntilstand
  • Psykiske problemer
    Pasienten har psykiske problemer som gjør det vanskelig å gjennomføre reisen med offentlig transport eller egen bil.
  • Redusert forflytningsevne
    Pasienten har problemer med å gå, komme seg inn og ut av et transportmiddel eller har behov for tilrettelagt transportmiddel. 

Rekvisisjoner utstedes under ansvar, jf. lov om helsepersonell § 6​

Nei

 
Sist oppdatert 21.12.2023