Dette er informasjon beregnet for helsepersonell

Rekvirere transport

Pasienter som har behov for tilrettelagt transport på grunn av helsemessige årsaker har rett til rekvisisjon til pasientreiser.

Pasientens behandler, for eksempel: 

 • Lege

 • Psykolog

 • Jordmor

 • Helsesykepleier

 • Fysioterapeut

 • Kiropraktor

 • Logoped

 • Audiopedagog

 • Ortoptist

 • Tannlege 

 • Oversykepleier

 • Avdelingssykepleier

 • Faglig ansvarlig på røntgenavdeling eller laboratorium på sykehus

 • Tannlege og tannpleier, når det gis behandling Helfo yter refusjon for

 • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten ved reise til institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Det er kun de ansvarlige behandlerne som kan attestere behovet for rekvirert transport, selv om for eksempel helsesekretær fyller ut selve rekvisisjonen.

Hovedregelen er at behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon til førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten når det rekvireres på medisinsk grunnlag.

Behandlere kan rekvirere pasientreiser digitalt eller per telefon.

Digital rek​visisjon

Behandlere som er tilknytt​et helsenettet til Norsk Helsenett kan rekvirere pasientreiser digitalt.

Les mer om digital rekvirering eller NISSY her

Løsningen gir rask og sikker formidling av informasjon fra behandler til transportør. Du kan rekvirere i pasientreisers eget system for digital rekvirering, NISSY.​ Det er også mulig å rekvirere via mange av de største journalsystemene.

Telefonrek​visisjon

Behandlere som ikke kan benytte digital rekvisisjon, eller som har et lite antall rekvisisjoner, kan ringe Pasientreiser på telefon 05515. ​Flere pasientreisekontor har egne tastevalg for behandlere, som skal sikre raskt svar.

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. 

Mangler det rutegående transport, skal rekvisisjon utstedes av pasientreisekontoret ved at pasienten ringer 05515.

Generelle retningslinjer for rekvirering av pasientreiser

 • Kun godkjent behandler kan rekvirere pasientreiser. 

 • Rekvisisjonen gjelder kun én vei.

 • En rekvisisjon skal alltid opprettes før pasientreisen gjennomføres.

 • Dersom pasienten har spesielle behov, er det viktig at disse blir oppgitt i rekvisisjonen. Pasientreisekontoret vil tilrettelegge reisen ut fra disse opplysningene.

 • Det er mulig å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag. ​

 • Pasientene har ansvar for å avbestille bestilte pasientreiser ved å ringe 05515 eller via helsenor​ge.no.​

 • Husk å informere pasienten! Gi pasienten beskjed om det har blitt rekvirert pasientreise.

 • Rekvirer transporten så tidlig som mulig, og senest innen kl. 13.00 virkedagen før transporten skal skje. 

Det jobbes i 2022/2023 med ny rekvisisjonspraksis som forklarer arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring, samt retningslinjer for pasientreiser med rekvisisjon.

 

Barn under 18 år har rett til å ha med en ledsager på reisen, uavhengig av om det er behov for ledsager på reisen av medisinske årsaker. Hvis barnet skal reise alene med rekvirert transport, skal det gjøres en vurdering av om det er forsvarlig at barnet reiser alene. 
 
Hvis det er et medisinsk behov for ledsager for på reisen, er barnets behandler ansvarlig for å dokumentere dette. For barn som ikke har behov for ledsager på reisen av medisinske årsaker, vurderer saksbehandler ved pasientreisekontoret om det er forsvarlig at barnet reiser alene. 
 
Retningslinjer for barn som skal reise alene
 
Saksbehandlere ved pasientreiser i helseforetakene har disse retningslinjene for å vurdere av om det er forsvarlig å reise alene: 
 
 • Barn under skolealder skal ikke reise alene, fordi det ikke anses som forsvarlig. 
 • Barn fra 5-6 år opptil 12 år skal ha med ledsager på reise. Det kan likevel gjøres en helhetsvurdering i samarbeid med foresatte om transporten er forsvarlig hvis barnet likevel skal reise alene. Men som ansvarlig for transporten, tar pasientreisekontoret den endelige avgjørelsen.
 • Barn over 12 år kan reise alene, men det skal gjøres en konkret forsvarlighetsvurdering basert på blant annet reiseavstand, og behov for bytte av transportmiddel under reisen. 
Reiser med fly
 
Barnets foresatte skal stille som ledsager hvis barnet ikke kan reise alene. Det finnes egne krav for når det er nødvendig med ledsager når barnet reiser med fly. 

Noen pasienter har spesielle behov som vi må ta hensyn til under transport. ​Når du som behandler bestiller en reise med spesielle behov må du gi beskjed om behovene til pasientreiser i det helseforetaket pasienten hører til.

Spesielle behov kan være:

 • Sittestilling
 • Barnesete
 • Rullestol
 • Alene i bil
 • Ledsager

​Sittestilling

Noen pasienter kan ha behov for tilpasset sittestilling i bilen, for eksempel kan du som behandler bestille at en pasient må sitte eller ligge foran.

Barnesete

Behandler skal oppgi barnets vekt og alder. Vær oppmerksom på følgende ved sikring av barn i drosje:

 • Barn skal alltid sikres i bil, også på korte turer. Det er sjåførens ansvar at barn under 15 år er riktig sikret i bilen.
 • Barn under 135 cm eller 36 kg skal alltid bruke godkjent sikringsutstyr tilpasset barnets vekt.
 • Barn bør sitte bakovervendt så lenge som mulig, helst opp til fire år​.
 • Det er forbudt med bakovervendt barnesete foran aktiv airbag.
 • Barn under 140 cm bør ikke sitte foran aktiv airbag.

Elektrisk rullestol

Hvis pasienten sitter i elektrisk rullestol som krever spesialbil, skal du som behandler opplyse om dette ved bestilling.

Manuell rullestol (sammenleggbar)

Hvis rullestolen ikke får plass i en vanlig personbil, skal du som behandler opplyse om dette ved bestilling.

Alenebil

Hvis det av helsemessige årsaker er nødvendig for pasienten å være alene i bilen, skal du som behandler dokumentere dette i rekvisisjonen. Alenebil kan være nødvendig i tilfeller der pasienten er en fare for seg selv eller andre, eller er svært dårlig.

Ledsager

For å få dekket utgifter for ledsager, må du som behandler dokumentere behovet for ledsager.

Det er visse krav som må oppfylles for at pasienten skal ha rett til en ledsager på reisen.

 • Pasienten må ha behov for ledsager på grunnlag av helsemessige årsaker.
 • Ledsageren skal være nødvendig for selve reisen, ikke for pasientens opphold for øvrig.

Vanligvis dekkes reise for én ledsager, men ved behov kan behandler spesifisere at det er nødvendig med to ledsagere på reisen. Det kan for eksempel være nødvendig med flere ledsagere hvis pasienten er særlig pleietrengende, bruker rullestol eller lignende. 

Barn under 18 år kan også ha rett til å ha med to ledsagere på reisen.

Les mer om ledsagers rettigheter på helsenorge.no.

Pasienten må beregne noe ventetid på reisen. Ventetiden kan variere avhengig av hvor pasientene bor, hvor langt de skal reise, og om flere pasienter skal reise samme vei.

Pasientreiser i ditt helseforetak samordner reiser når det er mulig. Når flere kjører sammen i drosje eller turvogn (samkjøring), kan ressursene til helseforetakene utnyttes best mulig. 

Ved samkjøring tar pasientreiser i helseforetaket hensyn til spesielle behov som behandleren har skrevet på rekvisisjonen.​

Har du spørsmål? 

Hvis du har spørsmål om samkjøring og ventetid, kan du ta kontakt med pasientreiser i ditt helseforetak på 05515.

Pasienten må betale en egenandel hver reisevei, hvis hen ikke har frikort eller har fritak fra å betal egenandel. Det vil si at hvis pasienten reiser tur-retur, må hen betale to egenandeler.

Fritak for egenandel

Noen pasienter har fritak fra å betale egenandel. Se oversikt over hvem som har fritak fra å betal egenandel her.

 

Innlogging til NISSY for spesialisthelsetjenesten

Du må ha brukernavn og passord for å kunne logge deg inn. Klikk på lenken for å logge deg inn. 

Innlogging til NISSY for spesialisthelsetjenesten
En person i hvit frakk som arbeider på en datamaskin

Innlogging til NISSY for primærhelsetjenesten

Du må ha brukernavn og passord for å kunne logge deg inn. Klikk på lenken for å logge deg inn. 

Innlogging til NISSY for primærhelsetjenesten
En mann iført hvit frakk

Rekvirentveileder

En veileder for deg som lurer på om pasienten har rett til en rekvirert reise. 

Rekvirentveileder
Pasient

Rutetider for Helseekspress/Helsebuss

Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av Pasientreiser i det lokale helseforetak.

Servicetilbudene i bussene varierer. De fleste bussene har ekstra god plass for å sikre god komfort, og i flere av bussene er det helsepersonell eller en bussvert til stede. Noen av bussene har plass til bårer og har medisinsk ekstrautstyr tilsvarende ambulanser om bord.

Se rutetider på Helsenorge
En person som går ved siden av en hvit buss
Sist oppdatert 02.08.2022