Pasienten har helsemessig behov for en rekvirert pasientreise

Bestill en rekvirert reise i NISSY (nasjonalt system for rekvirering av pasientreiser), eller i ditt EPJ-system.

I utgangspunktet skal ansvarlig behandler rekvirere reiser til og fra egne behandlinger.
Ved førstegangsbehandling til spesialisthelsetjenesten
Hovedregelen er at henvisende behandler utsteder rekvisisjon til førstegangs behandling hos spesialisthelsetjenesten når det rekvireres på medisinsk grunnlag. ​


Det kan forekomme unntak for reiser til noen typer behandlinger i enkelte områder. Ta kontakt med Pasientreiser i ditt lokale helseforetak på telefon 05515 ved spørsmål om rekvirering og rekvisisjonspraksis.


Logg inn i NISSY her:

For spesialisthelsetjenesten:

NISSY, Vestre Viken, Vestfold og Telemark, Sørlandet​

NISSY, Oslo og Akershus, Østfold, Innlandet

NISSY, Helse Vest

NISSY, Helse Midt-Norge

NISSY, Helse Nord

NISSY for primærhelsetjenesten

Når skal reisen bestilles?
Reisen til planlagt behandling skal bestilles så tidlig som mulig, og senest innen klokken 13.00 dagen før reisen skal gjennomføres.

  • Når behovet for tilrettelagt transport oppstår etter fristen, kan reisen bestilles etter klokken 13.00.
  • Pasientreiser organiserer reisen og finner egnet transportmiddel (drosje, buss, fly eller ferje) for reisen når den er bestilt.
  • Pasienten vil få en SMS med bekreftelse på at reisen er bestilt.

Er det behov for endringer på eller avbestilling av reisen?

  • Hvis status i NISSY er "bekreftet", kan du som rekvirent endre eller avbestille reisen.
  • Dersom status i NISSY er en annen enn "bekreftet", må du som behandler be pasienten ringe Pasientreiser på telefon 05515 for å endre eller avbestille reisen sin.

Har pasienten behov for ledsager på reisen?
En ledsager må være nødvendig av helsemessige årsaker. Ledsageren skal være nødvendig for selve reisen, og ikke for pasientens opphold for øvrig. Vanligvis dekkes reise for én ledsager, men ved behov kan behandler spesifisere at det er nødvendig med to ledsagere på reisen. Dette er for eksempel hvis pasienten er særlig pleietrengende, bruker rullestol eller lignende. Barn under 18 år kan også ha rett til å ha med to ledsagere på reisen.

Du som behandler må registrere reiseledsager i NISSY, hvis det er behov for dette. 

Har pasienten spesielle behov på reisen?
Det er viktig at pasientens spesielle behov registreres riktig i NISSY. For eksempel ved behov for øyeblikkelig hjelp, må dette registreres under spesielle behov i NISSY.

Sist oppdatert 02.02.2024