Pasient

Dette er informasjon beregnet for helsepersonell

Rekvirentveileder

Lurer du på om pasienten har rett på rekvirert reise eller ikke? Følg denne veilederen for å få svar.

Kan pasienten reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt?

Ja

Nei

 

Behandlere plikter å gjøre seg kjent med pasient- og bruker​rettighetslovens regler og retningslinjer for utstedelse av rekvisisjoner. Rekvisisjon​er utstedes under ansvar, jfr. lov om helsepersonell § 6​

Sist oppdatert 21.12.2023