Pasienten har trafikale behov for rekvirert reise

Når pasienten ønsker rekvirert reise av trafikale eller private årsaker, skal ikke du som helsepersonell rekvirere reisen.

​Er det trafikale årsaker til at pasienten har behov for rekvirert reise på hele eller deler av reisen?


Helsepersonell skal ikke vurdere om det går offentlig transport på strekningen, eller rekvirere transport av trafikale årsaker. Pasienten må ringe Pasientreiser på telefon 05515 for hjelp til planlegging og gjennomføring av slike reiser.

Rekvirerte reiser utenfor åpningstid
Helsepersonell kan rekvirere reiser på medisinsk grunnlag både innenfor og utenfor åpningstid. Når det er trafikale årsaker til at en pasient trenger rekvirert reise, må pasientene ta kontakt med Pasientreiser for å få rekvirert reisen. 
 
Når det ikke går rutegående transport utenfor Pasientreisers åpningstid, gjelder disse retningslinjene:

Planlagte behandlinger utenfor åpningstid
Ved planlagte behandlinger utenfor åpningstid, må pasient ringe Pasientreiser før klokken 13.00 dagen i forveien for å sikre rekvirering av reiser når det ikke går rutegående transport på strekningen.

Akutte behandlinger
Uplanlagte, akutte behandlinger utenfor åpningstid forekommer først og fremst hos legevakten.

Hvis det er utenfor åpningstid, og en pasient har behov for reise hjem på grunn av manglende rutegående trafikk, kan du høre om pasienten kan legge ut for reisen selv. Pasienten kan søke om å få dekket nødvendige, dokumenterte  reiseutgifter i etterkant.

Ta kontakt med Pasientereiser i det lokale helseforetak på telefon 05515 for spørsmål om rutiner utenfor åpningstid.
 

Er det private grunner til at pasienten ikke kan gjennomføre reisen?

Kan for eksempel pasienten ikke gjennomføre reisen fordi han ikke har penger?

Pasienten har ikke rett på rekvirert reise når han ikke har penger til å legge ut for transport selv. En pasient som har rett på rekvirert reise, men som ikke kan betale egenandelen, fritas ikke fra plikten til å betale egenandel. I slike tilfeller kan Pasientreiser eller transportør fakturere pasienten i etterkant. 

Er pasienten ruset?

Rus er ikke alene en helsemessig årsak til å få rekvirert transport. 

Bruker du som rekvirent lang tid på å diskutere med pasienten, kan du henvise pasienten til å ringe Pasientreiser på telefon 05515 for veiledning.
Sist oppdatert 02.02.2024