Har pasienten helsemessig behov for en reiseattest for bruk av bil eller for tilrettelagt transport?

GJELDER FOR UTVALGTE BEHANDLINGSSTEDER FRA FEBRUAR 2024.

Pasienter med behov for rekvirerte reiser over en lengre periode, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, få en reiseattest.

Behandler kan gi reiseattest for bruk av bil til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan reise med offentlig transport.
 
Behandler kan attestere behov for bruk av egen bil hvis pasientens funksjonsnivå gjør det vanskelig å gjennomføre reisen med offentlig transport, men pasientens funksjonsnivå gjør at det ikke er nødvendig med rekvirert transport.
 
Hvis behovet for bruk av egen bil er dokumentert, kan tilleggsutgifter, som parkering, bom og ferge, dekkes. Du som ansvarlig behandler må da dokumentere at det er bruk for bil av helsemessige årsaker. 
 
  • Hvis pasienten i de aller fleste tilfeller vil ha anledning til å benytte egen bil, enten ved å kjøre selv eller bli kjørt til fremtidige behandlinger, så kan behandler attestere tidsbestemt behov for å bruke egen bil.

    Hvis pasienten skulle få behov for en rekvirert transport i fremtiden må denne håndteres som en enkeltrekvisisjon.
  • Hvis pasienten kun i enkelte tilfeller vil ha anledning til å benytte egen bil, enten ved å kjøre selv eller bli kjørt til fremtidige behandlinger, så kan behandler attestere for et tidsbestemt behov for tilrettelagt transport.

    Pasienter med tidsbestemt behov kan alltid velge å benytte egen bil 
 

Behandler kan gi reiseattest til pasienter som av varige helsemessige årsaker  trenger tilrettelagt transport til behandling. 

Pasienter med reiseattest for tilrettelagt reise bestiller egne reiser via Helsenorge eller 05515. Behandler må bistå pasienter som ikke klarer dette. 
 
 
Ansvarlig behandler må bekrefte at det foreligger et helsemessig behov for reiseattest og at pasienten ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd eller ta offentlig transport til behandling på grunn av: 
  • Betydelig redusert orienteringsevne 
  • Betydelig redusert almenntilstand 
  • Psykiske problemer 
  • Redusert forflytningsevne 

 

 
 
Sist oppdatert 21.02.2024