Har pasienten behov for en reiseattest eller for en rekvisisjon?

GJELDER FOR UTVALGTE BEHANDLINGSSTEDER FRA FEBRUAR 2024.

Klikk på rett alternativ for å komme videre

 

Reiseattest

  • Reiseattest for bruk av bil for en periode
  • Reiseattest for bruk av bil en dag 
  • Reiseattest for tilrettelagt transport for en periode
  • Forny eller endre eksisterende attester

 

Rekvisisjon

  • Ny rekvisisjon for tilrettelagt reise
  • Serierekvisisjon for tilrettelagt reise
Sist oppdatert 21.02.2024