Pasientreiseordningen

Administreringen av pasientreiser i Norge  er organisert gjennom 17 lokale helseforetak, og et nasjonalt foretak, Pasientreiser HF. De lokale helseforetakene har ansvaret for rekvirerte pasientreiser. Pasientreiser HF har ansvaret for saksbehandling av søknader fra pasienter, og for å utvikle IKT-løsninger for hele området.

​​kvinne med barn på buss​ ​

Foto: Pasientreiser HF, ​Dag Nordsveen

Pasientreiser i helseforetakene har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon. Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak eid av de fire regionale helseforetakene, som har ansvar for saksbehandling og utbetaling av pengestøtte for pasientreiser uten rekvisisjon.

Reiser med rekvisisjon

Det er Pasientreiser i helseforetakene som har ansvaret for å planlegge og bestille pasientreiser med rekvisisjon. De er også ansvarlig for å utstede rekvisisjon for pasientreiser når rutegående transport ikke finnes. Har pasienten behov for rekvisisjon til reise av helsemessige årsaker, er det pasientens behandler som skal utstede denne. Alle henvendelser som gjelder reiser med rekvisisjon skal rettes til Pasientreiser i det lokale helseforetaket.

Reiser uten rekvisisjon

Søknad om pengestøtte til pasientreiser - der pasienten har lagt ut for reisen selv - kan gjøres digitalt på helsenorge.no eller på papir.

Papirskjemaet sendes til Pasientreiser HF. Der blir skjemaet og eventuelle vedlegg skannet og saksbehandlet. Selve utbetalingen utføres av Pasientreiser HF, men kostnadene bæres av de lokale helseforetakene.

Pasientreiser HF har databehandleransvaret for de nasjonale datasystemetene som brukes innenfor pasientreiseområdet.

Nøkkeltall for pasientreiseområdet i 2023

 • 2,4 milliarder kroner brukt på pasientreiser
 • 7,92 millioner reiser totalt
 • 1,85 millioner besvarte telefonhenvendelser
 • 761.000 pasienter bruker rettigheten nasjonalt​

Reiser med rekvisisjon:

 • 387 000 unike brukere
 • 4,12 millioner rekvisisjoner, utgjør 3,1 millioner turer
  (94 prosent er drosjeturer)
 • 1,9 milliarder brukt på reiser med rekvisisjon
 • 403 kroner gjennomsnittskostnad per rekvisisjon
 • 387.000 unike brukere

Reiser uten rekvisisjon:

 • 3,8 millioner pasientreiser
 • 1,1 millioner vedtak
 • 392 millioner kroner utbetalt til bruker
 • 109 kroner utbetalt i gjennomsnitt per reise (etter fratrukket egenandel)
 • 374.000 unike brukere 

Serviceerklæring

I serviceerklæringen ønsker vi å informere deg som er pasient, reiseledsager eller pårørende, om hva du kan forvente deg i møte med Pasientreiser. 

Les serviceerklæringen
En kvinne som viser en kvinne noe på den bærbare datamaskinen

Er du pasient, pårørende eller ledsager?

All informasjon til pasient, pårørende og ledsager finner du på Helsenorge. Der finner du blant annet:

- lenke til digital søknad om pengestøtte

- mer om pasientreiser og hva du kan ha rett på

- innlogging slik at du selv kan bekrefte, avbestille eller endre din rekvirerte reise

- informasjon om satser og saksbehandlingstider

Klikk her for å komme til Helsenorge
En gruppe mennesker som står foran en gul buss

Felles mål for Pasientreiser

Styrene i de fire regionale helseforetakene har vedtatt et felles målbilde for pasientreiseområdet. 

Felles mål for pasientreiseordningen
Et tre på en gårdsplass
Sist oppdatert 20.03.2024