Veileder til regelverket

Veilederen til pasientreiseforskriften forklarer innholdet til bestemmelsene i forskriften, mens under "Temaer" står det mer om områder som trenger særlig utdypning eller som ikke løses i pasientreiseforskriften.

Veilederen til regelverket er et støtteverktøy for saksbehandlere som jobber med pasientreiser, ansatte hos Statsforvaltere som jobber med klagesaker og for innbyggere som ønsker mer kunnskap om pasientreiseforskriften.

 

Sist oppdatert 20.03.2024