Pasienten skal i utgangspunktet ordne reisen selv

Når pasienten reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige, kan pasienten søke om å få dekket reiseutgifter på egenhånd etter at reisen er gjennomført.

Hovedregelen ved pasientreiser
Utgifter til en pasientreise dekkes med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er brukt.
Ledsager, pårørende, foresatt, verge eller fullmektig kan også søke om pengestøtte til reisen.
 
For å få pengestøtte til reisen, må
- avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei
- reisen gå over mer enn én takstsone (med offentlig transportmiddel)
 
 
Slik søker pasienten om pengestøtte til reisen
Pasienten må sende inn søknaden senest seks måneder etter behandlingsdatoen.​​
 
Ved å logge seg inn på helsenorge.no kan pasientene søke.
 
For noen pasientreiser kan det kun søkes på papir. Egne regler gjelder for eksempel for reiser i forbindelse med spesialsaker, som organdonasjon, tuberkulosekontroll, fristbrudd og hemmelig adresse. 
 
Har pasienten behov for å bruke bil på grunn av helsemessige årsaker, eller trenger oppmøtebekreftelse?
Hvis behovet for bruk av egen bil er dokumentert, kan tilleggsutgifter, som parkering og bompassering, dekkes.  Du som ansvarlig behandler må da dokumentere at pasienten har behov for bil av helsemessige årsaker. Hvis pasienten har behov for ledsager av helsemessige årsaker, må du som behandler også dokumentere dette. 
 

 

Sist oppdatert 21.12.2023