Hopp til innhold

Dokumentasjonskrav for reiser uten rekvisisjon

Skjema for helsemessig behov

Behandler må i noen tilfeller dokumentere helsemessige behov for transport når pasient søker om pengestøtte for reiseutgifter.

En kvinne som viser en kvinne noe på den bærbare datamaskinen

I disse tilfellene må du som behandler dokumentere helsemessige behov for transport når pasient/pårøende søker om pengestøtte for reiseutgifter:

 • Behov for reiseledsager av helsemessige årsaker
 • Behov for bruk av bil av helsemessige årsaker
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Yrkesskade
 • Oppmøtebekreftelse, i de tilfellene dette er nødvendig

For å gjøre det enkelt for deg som behandler å dokumentere pasientens behov ved pasientreiser, er det laget et skjema som du kan fylle ut:

Oppmøtebekreftelse

Pasienter slipper i de fleste tilfeller å legge ved oppmøtebekreftelse når de søker om penger etter reise. Bekreftelse på oppmøte blir hentet fra egne registre hos behandler, uansett om det søkes elektronisk eller på papir.

Det er likevel noen tilfeller hvor oppmøtebekreftelse må legges ved søknaden:

 • Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
 • For ledsager som skal søke om å få dekket egne reiseutgifter
 • For pårørende som skal søke om å få dekket reiseutgifter
 • For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal
 • For personer med hemmelig adresse (adressesperre 6 og 7 i folkeregisteret)
 • For reiser i forbindelse med fristbrudd og organdonasjon

Bil eller drosje

Behandler skal alltid dokumentere behovet for bil eller drosje, når dette er nødvendig av helsemessige årsaker.

Pasient får igjen penger for tilleggsutgifter som parkering, bilferge, bom og piggdekk hvis du som behandler dokumenterer at det er nødvendig å bruke bil på reisen av helsemessige årsaker.

Hvis det er trafikale årsaker til behovet for bil eller drosje, som for eksempel at det ikke går rutegående transport på strekningen, må pasienten ringe Pasientreiser på 05515.

Nærmeste sted

I utgangspunktet får pasient penger igjen for reiser til nærmeste sted der behandlingen kan gis. Ved reiser til primærhelsetjenester, gis det pengestøtte innenfor pasientens kommune. Ved reiser til spesialisthelsetjenester, gis det pengestøtte innenfor pasientens helseregion. 

Hvis en pasient har reist til behandling utenfor helseregionen sin, og benyttet seg av retten til fritt behandlingsvalg, kan pasienten likevel få penger for reiseutgifter, men må betale en høyere egenandel. Dersom pasienten må reise ut av helseregionen sin fordi det er det nærmeste stedet behandlingen kan gis, må henvisende behandler dokumentere dette. Da betaler pasienten bare vanlig egenandel.

Hvis en pasient skal ha rett til å få pengestøtte for reiser til primærhelsetjenester utenfor sin egen kommune eller samarbeidende kommune, må en behandler i pasientens kommune dokumentere at behandlingsstedet er det nærmeste stedet behandlingen kan gis. Hvis dette ikke kan dokumenteres, gis det pengestøtte til tilsvarende behandler innenfor pasientens kommune.

Yrkesskade

Ved yrkesskade skal det ikke betales egenandel ved pasientreiser.

For at pasienten skal slippe å betale egenandel for reisen, må behandler dokumentere at behandlingen er relatert til yrkesskaden.

Øyeblikkelig hjelp

Hvis behandlingen gjelder øyeblikkelig hjelp må dette dokumenteres av behandler, slik at pasienten eventuelt kan få dekket tilleggsutgifter eller drosje.  

Les om pasientens søknadsmuligheter

Sist oppdatert 19.04.2023
Fant du det du lette etter?