Har pasienten helsemessig behov for en rekvirert reise?

GJELDER FOR UTVALGTE BEHANDLINGSSTEDER FRA FEBRUAR 2024.

Ansvarlig behandler bekrefter at det foreligger et helsemessig behov for en rekvirert reise og at pasienten ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd eller ta offentlig transport til behandling på grunn av: 

  • Betydelig redusert orienteringsevne 

  • Betydelig redusert almenntilstand 

  • Psykiske problemer 

  • Redusert forflytningsevne 

 

Ja

Nei

 
Sist oppdatert 21.02.2024