Media

Kommunikasjonsavdelinga i Pasientreiser HF kan hjelpe når det gjeld spørsmål om reiser utan rekvisisjon. Dette er reiser som pasientane ordnar sjølve, og søkjer om å få stønad til, etter at reisa er gjennomført. 

Har du spørsmål om rekvirerte reiser (reiser som er bestilte på førehand av behandlar, pasientreisekontor, eller pasient) skal de rettast til helseføretaka. Dette er til dømes reiser med drosje, helseekspress og fly.​

Representerer du media og har spørsmål om tilrettelagt transport (reiser med rekvisisjon), må du kontakta pasienten sitt lokale pasientreisekontor hos det gjeldande helseføretaket:

 • Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge
  Kontakt Pasientreiser på Universitetssykehuset Nord-Norge på sentralbord: 77 62 60 00
 • Pasientreiser Helgelandssykehuset
  Kontakt Pasientreiser på Helgelandssykehuset på sentralbord: 75 66 00 00
 • Pasientreiser Nordlandssykehuset
  Kontakt Nordlandssykehuset si ​kommunikasjonsavdeling på e-post: kommunikasjon@nordlandssykehuset.no eller telefon: 480 20 771 (08-21)
 • Pasie​ntreiser Finnmarkssykehuset
  Kontakt Finnmarkssykehusets kommunikasjonsavdeling på epost: media@finnmarkssykehuset.no eller telefon: 982 62 381
 • ​Pasientreiser Nord-Trøndelag
  Kontakt Pasientreiser Nord-Trøndelag via sentralbord: 74 09 80 00
 • ​Pasientreiser Møre og Romsdal
  Kontakt Helse Møre og Romsdal si ​kommunikasjonsavdeling på e-post: info@helse-mr.no eller telefon: 701 05 000 (hverdager 08.00-16.00)
 • Pasientreiser St. Olavs Hospital
  Kontakt St. Olavs Hospital si kommunikasjonsavdelingen på e-post: kommunikasjon@stolav.no eller telefon: 930 36 997
 • Pasientreiser Helse Bergen
  Kontakt pressevakt Haukeland sjukehus på e-post: info@helse-bergen.no eller telefon: 55 97 60 00. Vakttelefon: 958 90 445 (utanom ordinær kontortid)
 • Pasientreiser Helse Førde
  Kontakt Pasientreiser Helse Førde på sentralbord: 57 83 90 00
 • Pasientreiser Helse Fonna
  Kontakt Helse Fonnas kommunikasjonsavdeling på e-post: kommunikasjon@helse-fonna.no eller vakttelefon 938 45 498 
 • Pasientreiser Helse Stavanger
  Kontakt Stavanger Universitetssjukehus' kommunikasjonsavdeling på
  e-post: web@sus.no eller telefon: 477 00 999 ​(kvardagar 08.00-15.30)
 • Pasientreiser Sørlandet
  Kontakt Pasientreiser Sørlandet via sentralbord:  90 61 06 00  
 • Pasientreiser Innlandet
  Kontakt pressevakt på Sykehuset Innlandet HF på telefon: 623 33 333
 • Pasientreiser Østfold
  Kontakt Sykehuset Østfold HFs pressevakt på e-post: post.info@so-hf.no eller telefon: 948 19 109 
 • Pasientreiser OUS
  Kontakt Oslo Universitetssykehus' kommunikasjonsavdeling på e-post: medievakt@ous-hf.no eller telefon: 992 16 550
 • Pasientreiser Vestre Viken
  Kontakt Vestre Vikens kommunikansjonsavdeling på telefon: 328 61 120 (vakttelefon)​
 • Pasientreiser Vestfold og Telemark
  Kontakt kommunikasjonsavdelingen ved Sykehuset Telemark HF på e-post: kommunikasj​on@sthf.no​

Representerer du media og har generelle spørsmål om pasientreiser eller spørsmål knytt til reise utan rekvisisjon, kan du kontakte: 

Kommunikasjonsansvarlig: Guri Brenden Lønnerød
Telefon: 928 15 311​​

Mediekontakt: Mari Eia Bringedal
Telefon: 938 94 344

Du kan òg kontakta sentralbordet hos Pasientreiser HF:
Telefon: 35 12 10 00

E-post: postmottak@pasientreiser.no

Pressebilete, Pasientreiser HF

Pressemeldingar

Offentleg journal

Pasientreiser HF sin offentlege postjournal inneheld offentleg tilgjengeleg informasjon om dokument som er sende til eller frå føretaket.

 

Sist oppdatert 31.01.2023