Media

Kommunikasjonsavdelinga i Pasientreiser HF kan hjelpe når det gjeld spørsmål om reiser utan rekvisisjon. Dette er reiser som pasientane ordnar sjølve, og søkjer om å få stønad til, etter at reisa er gjennomført. 

Har du spørsmål om rekvirerte reiser (reiser som er bestilte på førehand av behandlar, Pasientreiser i helseføretaka eller pasient) skal de rettast til helseføretaka. Dette er til dømes reiser med drosje, helseekspress og fly.​

Representerer du media og har spørsmål om tilrettelagt transport (reiser med rekvisisjon), må du kontakta pasienten sitt lokale pasientreisekontor hos det gjeldande helseføretaket:

 • Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge
  Kontakt Pasientreiser på Universitetssykehuset Nord-Norge på sentralbord: 77 62 60 00
 • Pasientreiser Helgelandssykehuset
  Kontakt Pasientreiser på Helgelandssykehuset på sentralbord: 75 66 00 00
 • Pasientreiser Nordlandssykehuset
  Kontakt Nordlandssykehuset si ​kommunikasjonsavdeling på e-post: kommunikasjon@nordlandssykehuset.no eller telefon: 480 20 771 (08-21)
 • Pasie​ntreiser Finnmarkssykehuset
  Kontakt Finnmarkssykehusets kommunikasjonsavdeling på epost: media@finnmarkssykehuset.no eller telefon: 982 62 381
 • ​Pasientreiser Nord-Trøndelag
  Kontakt Pasientreiser Nord-Trøndelag via sentralbord: 74 09 80 00
 • ​Pasientreiser Møre og Romsdal
  Kontakt Helse Møre og Romsdal si ​kommunikasjonsavdeling på e-post: info@helse-mr.no eller telefon: 701 05 000 (hverdager 08.00-16.00)
 • Pasientreiser St. Olavs Hospital
  Kontakt St. Olavs Hospital si kommunikasjonsavdelingen på e-post: kommunikasjon@stolav.no eller telefon: 930 36 997
 • Pasientreiser Helse Bergen
  Kontakt pressevakt Haukeland sjukehus på e-post: info@helse-bergen.no eller telefon: 55 97 60 00. Vakttelefon: 958 90 445 (utanom ordinær kontortid)
 • Pasientreiser Helse Førde
  Kontakt Pasientreiser Helse Førde på sentralbord: 57 83 90 00
 • Pasientreiser Helse Fonna
  Kontakt Helse Fonnas kommunikasjonsavdeling på e-post: kommunikasjon@helse-fonna.no eller vakttelefon 938 45 498 
 • Pasientreiser Helse Stavanger
  Kontakt Stavanger Universitetssjukehus' kommunikasjonsavdeling på
  e-post: web@sus.no eller telefon: 477 00 999 ​(kvardagar 08.00-15.30)
 • Pasientreiser Sørlandet
  Kontakt Pasientreiser Sørlandet via sentralbord:  90 61 06 00  
 • Pasientreiser Innlandet
  Kontakt pressevakt på Sykehuset Innlandet HF på telefon: 623 33 333
 • Pasientreiser Østfold
  Kontakt Sykehuset Østfold HFs pressevakt på e-post: post.info@so-hf.no eller telefon: 948 19 109 
 • Pasientreiser OUS
  Kontakt Oslo Universitetssykehus' kommunikasjonsavdeling på e-post: medievakt@ous-hf.no eller telefon: 992 16 550
 • Pasientreiser Vestre Viken
  Kontakt Vestre Vikens kommunikansjonsavdeling på telefon: 328 61 120 (vakttelefon)​
 • Pasientreiser Vestfold og Telemark
  Kontakt kommunikasjonsavdelingen ved Sykehuset Telemark HF på e-post: kommunikasj​on@sthf.no​

Representerer du media og har generelle spørsmål om pasientreiser eller spørsmål knytt til reise utan rekvisisjon, kan du kontakte: 

Kommunikasjonsansvarlig: Guri Brenden Lønnerød
Telefon: 928 15 311​​

Mediekontakt: Mari Eia Bringedal
Telefon: 938 94 344

Du kan òg kontakta sentralbordet hos Pasientreiser HF:
Telefon: 35 12 10 00

E-post: postmottak@pasientreiser.no

Pressebilete, Pasientreiser HF

Pressemeldingar

Offentleg journal

Pasientreiser HF sin offentlege postjournal inneheld offentleg tilgjengeleg informasjon om dokument som er sende til eller frå føretaket.

 

Sist oppdatert 02.02.2024