Pasientreisers prosjekt for nytt planleggingssystem avsluttes

Styret i Pasientreiser HF vedtok 22. desember å avslutte prosjektet etter anbefalinger fra administrerende direktør i Pasientreiser HF, Rita Kilvær.

Publisert 28.12.2021
Sist oppdatert 09.04.2024
Et tre på en gårdsplass

Pressemelding, 28.12.2021:


Det nye systemet skulle effektivisere pasientreiseordningen for helseforetakene, og være et planleggingssystem for medarbeidere som jobber med rekvirerte pasientreiser. Systemet skulle håndtere i overkant av tre millioner rekvirerte pasientreiser i året.  

- Pasientreiser skal sørge for sikker og ansvarlig pasienttransport, og dermed må vi være grundige og stille strenge krav til våre systemer, sier administrerende direktør i Pasientreiser HF, Rita Kilvær.

Det har i prosjektet vært gjennomført grundige testløp med formål om å kvalitetssikre løsningen. Selv etter lang tids testing og utvikling vurderes det at systemet har mangler og ikke fungerer slik det skal for å kunne erstatte dagens system. 

Møter ikke vårt behov

Styret i Pasientreiser HF vedtok derfor 22. desember å avslutte prosjektet etter anbefalinger fra administrerende direktør i Pasientreiser HF, Rita Kilvær. 

- Systemet møter ikke våre behov, selv etter lang tids utvikling og testing. Et nytt system kan ikke gå på bekostning av pasientens reise til behandling, og derfor er det ikke aktuelt å ta systemet i bruk. Dette er bakgrunnen for at vi anbefalte å avslutte prosjektet, forteller Kilvær.

Ingen forandring for pasient

Pasientreiser fortsetter å bruke dagens system. Pasientene får dermed de rekvirerte reisene sine på samme måte som i dag, og vil ikke merke noen forandring.

Pasientreiser HF er et nasjonalt helseforetak, som sammen med 17 andre helseforetak, skal sørge for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet.  Pasientreiser HF har ledet prosjektet sammen med representanter fra de ulike pasientreisekontorene og fra de regionale helseforetakene. 
 
Nøkkeltall rekvirerte reiser 2020:
 • 3,3 millioner reiser 
 • 2,7 millioner turer (94% drosje)
 • 1,48 milliarder kroner 
 • 338 000 unike brukere
Nøkkeltall reiser uten rekvisisjon 2020:
 • 3,5 millioner reiser 
 • 1,05 millioner vedtak
 • 319 millioner kroner utbetalt til bruker
 • 310 000 unike bruker
(Nøkkeltallene er lavere enn normalt, på grunn av koronapandemien)
 
For mer informasjon, kontakt:
 • Kommunikasjonsansvarlig Guri Brenden Lønnerød, mobil: 928 15 311
 • Kommunikasjonsrådgiver Mari Eia Bringedal, mobil: 938 94 344
 
Fakta om prosjektet:
 • Prosjektstart 2015
 • Budsjettrammen var 33 millioner
 • Den nye løsningen skulle gi systemstøtte til medarbeidere som jobber med planlegging av rekvirerte pasientreiser. Oppgaver som gjøres manuelt i dag, skulle automatiseres. Systemet ville optimalisere planleggingsprosessen, slik at ressurser kunne utnyttes bedre. 
 • Med et bedre planleggingsverktøy ville det brukes mindre tid på manuell reiseplanlegging på pasientreisekontorene, og mer tid kunne blitt brukt til andre oppgaver.  
 • Systemet vil bidra til bedre utnyttelse av kjøretøyer, og gi en betydelig årlig reduksjon i transportkostnader for helseforetakene, og dermed mer penger til behandling.
 • Pasientenes rettighet har hele tiden vært ivaretatt med dagens system for reiseplanlegging og -bestilling. 
 
Fakta om pasientreiser: 
 • Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak eid av de fire regionale helseforetakene ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.
 • Pasientreisekontorene ligger under 17 ulike helseforetak har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon.