Offentleg journal

Viss du vil ha innsyn i dokument eller saker frå Pasientreiser HF, kan du sende ein e-post til: postmottak@pasientreiser.no
 
Hugs å oppgi saksnummer og / eller dokumentnummer i saka. Spørsmålet blir normalt behandla i løpet av éin til tre yrkedagar. Avslag blir grunngitte.
 

 

Sist oppdatert 02.01.2023