Informasjon om rekvirentveilederen

For å hjelpe helsepersonell å gjøre riktige vurderinger, har Pasientreiser, i samarbeid med leger, fysioterapeuter, sykepleiere og sekretærer, laget en veileder til rekvirering av reiser.

Publisert 02.10.2019
Sist oppdatert 21.12.2023
En mann i blå skjorte

Når en pasient skal til behandling, er hovedregelen at pasienten ordner reisen selv og søker om støtte i etterkant. I noen tilfeller trenger pasienten tilrettelagt transport for å komme seg til behandling. Det er ansvarlig behandler som skal vurdere om pasienten har et helsemessig behov for rekvirert reise.

Behandlere opplever at det kan være utfordrende å vurdere behovet for rekvirerte reiser.

  • Når har pasienten behov for hjelp til reisen?
  • Og når må pasienten må ordne reisen sin selv?

Få hjelp til å vurdere om pasienten har rett på rekvisisjon med rekvirentveilederen

For å hjelpe dere med å gjøre riktige vurderinger, har Pasientreiser i samarbeid med leger, fysioterapeuter, sykepleiere og sekretærer, laget en veileder for rekvirering av reiser.

I veilederen må ansvarlig behandler bekrefte at pasienten har et helsemessig behov for rekvirert reise. Vurderingen må gjøres før hver nye rekvisisjon, eller serierekvisisjon. Disse opplysningene lagres ikke.

Når man rekvirerer pasientreiser riktig, og kun rekvirerer reiser til de som har behov for det, bidrar vi til å kunne gi mer penger til behandling av pasienter.

Hvor finner jeg rekvirentveilederen?

Veilederen finner du når du rekvirerer reiser i NISSY, på pasientreiser.no og i skriftlig informasjonsmateriell. Informasjonsmateriellet er vedlagt, og du kan også bestille materiell gratis på pasientreiser.no.

Se veilederen til rekvirering her