Bestill materiell

Helsepersonell kan bestille reiserekningsskjema, konvoluttar, rettleiingar og anna informasjonsmateriell for pasientreiser utan ekstra kostnad.

 

 

  1. Vel anten «Reiserekningsskjema og informasjonsmateriell» eller «Rekvisisjonsblokkar» over
  2. For «Reiserekningsskjema og informasjonsmateriell», må du velje anten "Reiserekning og tilhøyrande materiell», «Informasjonsmateriell til pasientar» eller «Informasjonsmateriell til helsepersonell»
  3. For «Reiserekningsskjema og informasjonsmateriell», må du velje produktet du vil ha, deretter språk og ynskja mengd
  4. Når du har valt ynskt materiell, må du trykkje på «Legg i handlekorg» og gå til handlekorga øvst til høgre
  5. Fyll inn kontakt- og leveranseinformasjon og vel «Bekreft og send bestilling»


Dersom du har spørsmål om sporing av pakkar med materiell du har bestilt, kan du ringe leverandøren vår, Erik Tanche Nilssen AS, ved Kristian Dyring (kristian.dyring@etn.no) på telefon 940 00 868. Du kan òg bruke chatten nedst til høgre på bestillingssida.

Om du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med Pasientreiser HF.
Sist oppdatert 20.05.2021