Styret i Pasientreiser HF

Pasientreiser HF eies av de fire regionale helseforetakene, som følger opp foretakets drift.

Styret vårt består av syv medlemmer, hvorav to er valgt av og blant de ansatte. Øvrige styremedlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene. I tillegg har brukerorganisasjonene to observatører i styret. Brukerrepresentantene er utnevnt fra Helse Nord RHF og Helse Vest RHF sine brukerutvalg, og sitter også i foretakets brukerutvalg.

En person med kort hår

Styreleder, finansdirektør Helse Sør-​Øst

Nestleder Bente Aae

Nestleder, kommunikasjonsdirektør Helse Vest

En mann med kort hår

Styremedlem, Helse Nord RHF, avdelingsdirektør psykisk helsevern

En mann som smiler til kameraet

Styremedlem, Helse Nord RHF, økonomidirektør

En kvinne med blondt hår

Styremedlem, Helse Midt-Norge RHF, assisterende fagdirektør 

En person med rødt hår

Styremedlem, ansattrepresentant Pasientreiser HF

En mann med skjegg

Styremedlem, ansattrepresentant Pasientreiser HF

Sist oppdatert 04.05.2022