Styret i Pasientreiser HF

Styret følger opp foretakets ansvarsområder, som er: Reiser uten rekvisisjon, utvikling og forvaltning av IKT-systemer, juridiske tjenester, opplæring og informasjon. Ansvaret for reiser med rekvisisjon, slik som reiser med drosje og fly, er lagt til de lokale helseforetakene, som er selvstendige juridiske enheter, med egne styrer.

Ønsker du kontakt med lokale helseforetak, finner du oversikt her. 

Styret består av syv medlemmer. To er valgt av og blant de ansatte i Pasientreiser HF, og de fire regionale helseforetakene oppnevner de fem andre styremedlemmene.

I tillegg har brukerorganisasjonene to observatører i styret. Brukerobservatørene blir utnevnt av Helse Nord RHF og Helse Vest RHF sine brukerutvalg, og sitter også i foretakets brukerutvalg.

En mann med skjegg

Styreleder, direktør for personal og kompetanseutvikling Helse Sør-​Øst

Nestleder Bente Aae

Nestleder, kommunikasjonsdirektør Helse Vest

En mann med kort hår

Styremedlem, Helse Nord RHF, avdelingsdirektør psykisk helsevern

En mann som smiler til kameraet

Styremedlem, Helse Nord RHF, økonomidirektør

En kvinne med blondt hår

Styremedlem, Helse Midt-Norge RHF, assisterende fagdirektør 

En person med rødt hår

Styremedlem, ansattrepresentant Pasientreiser HF

En mann med skjegg

Styremedlem, ansattrepresentant Pasientreiser HF

En mann med briller

Brukerobservatør Pasientreiser HF, Mental Helse

Gunnhild Berglen

gunnhild.berglen@unn.no

Brukerobservatør Pasientreiser HF, Autismeforeningen

Sist oppdatert 22.02.2024