Hopp til innhold

Styret i Pasientreiser HF

Pasientreiser HF eies av de fire regionale helseforetakene, som følger opp foretakets drift.

Styret vårt består av syv medlemmer, hvorav to er valgt av og blant de ansatte. Øvrige styremedlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene. I tillegg har brukerorganisasjonene to observatører i styret.

Styreleder Line Alfarrustad

Styreleder, finansdirektør Helse Sør-​Øst

Nestleder Bente Aae

Nestleder, kommunikasjonsdirektør Helse Vest

Jon Tomas Finnsson

Styremedlem, Helse Nord RHF, avdelingsdirektør psykisk helsevern

Erik Arne Hansen

Styremedlem, Helse Nord RHF, økonomidirektør

Ragnhild Johansen

Styremedlem, Helse Midt-Norge RHF, assisterende fagdirektør 

Bilde av Gunn Høvik

Styremedlem, ansattrepresentant Pasientreiser HF

Foto av Svein Erik

Styremedlem, ansattrepresentant Pasientreiser HF

Sist oppdatert 04.05.2022
Fant du det du lette etter?