Styresaker

Styret i Pasientreiser HF møtes jevnlig for å følge opp foretakets drift.

Sist oppdatert 16.01.2023