Møter i brukerutvalget 2024

Oversikt over møter i Pasientreiser HF sitt brukerutvalg i 2024. 

Protokoll 8. mai 2024

Presentasjon 8. mai 2024

Agenda 8. mai 2024

Sist oppdatert 27.05.2024