Se video og ny løsning her

Slik kan pasient bestille reisen selv

Vi tester nå ut ny løsning hvor noen pasienter kan bestille rekvirerte reiser selv på Helsenorge.

Publisert 14.05.2024
En mann som holder en telefon

I 2024 tester vi ut en løsning der pasienten kan bestille reisene sine selv på Helsenorge. Løsningen er tilgjengelig for en gruppe behandlingssteder og pasienter fra februar 2024. På denne måten kan vi gjøre forbedringer, før behandlere og pasienter i resten av landet tar løsningen i bruk.

Vi regner med å ha den nye selvbetjeningsløsningen klar i løpet av 2024.