Søknadsmuligheter

I utgangspunktet planlegger og gjennomfører pasienten reisen selv, og søker om å pengestøtte i etterkant.

En kvinne som viser en kvinne noe på den bærbare datamaskinen

Pasienter og ledsagere kan søke om pengestøtte til reiseutgiftene, se status på egne reiser og vedtak på Helsenorge.

Søk om pengestøtte på Helsenorge

Søk om pengestøtte med papirskjema 

Skjemaer for offentlige instanser

Når kommune, fylkeskommune eller stat har dekket utgifter for kvalifisert ledsager, kan beløpet utbetales direkte til kommune, fylkeskommune eller stat.

Da må ett av disse søknadsskjemaene brukes:

Skjema for ledsagelse av ansatte i kommunen​​

​Kvalifisert ledsager på reisen vil si en ledsager som kan gi medisinsk behandling om nødvendig. Eksempler på dette er sykepleier, lege, fysioterapeut og jordmor. Under visse omstendigheter kan også andre bli regnet som kvalifisert ledsager, som for eksempel politi, spesiallærer, døvetolk og tolk.

Sist oppdatert 12.04.2023