Bestille ny bruker eller nytt behandlingssted i NISSY

Last ned skjema for å opprette ny bruker og nytt behandlingsted i NISSY.

Helsepersonell som er tilknyttet helsenettet til Norsk Helsenett​ kan bestille brukertilgang eller opprette et nytt behandlingsted i NISSY. ​

​​

For hjelp og veiledning, ring 05515.  

Tilgangsstyring:

Formålet med tilgangsstyring i NISSY er å sikre at helse- og personopplysninger kun er tilgjengelig etter tjenstlig behov.

Dette innebærer at:

  • brukere autentiseres på en betryggende måte
  • tilganger tildeles, administreres, kontrolleres og fjernes
  • tilganger er personlig og rollebasert ​
Alle virksomheter i helse-, omsorgs- og sosialsektoren skal sikre at tilgang til helse- og personopplysninger bare gis i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid, og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Personlig brukernavn:

Alle brukere av fagsystemet NISSY skal autoriseres, det vil si at brukerne tildeles et personlig brukernavn. Det er ikke tillatt å bruke et felles brukernavn.

Brukerpassordet er personlig og tilhører kun den aktuelle bruker, og skal av sikkerhetsmessige grunner ikke gjøres kjent for andre. Det skal derfor ikke brukes felles passord.​

Personopplysninger registreres:

Når det opprettes bruker i NISSY, registreres det personopplysninger om brukeren. Pasientreiser HF, som eier og drifter NISSY, bruker disse opplysningene for å identifisere brukeren og administrere brukerens konto. Som en del av administrasjonen logges alle aktiviteter på kontoen. Disse dataene brukes til å følge opp at vilkår for bruk av systemet overholdes. Opplysningene kan deles med brukerens arbeidsgiver og leverandører etter skriftlig avtale med Pasientreiser HF.​​​ ​

Passord må byttes jevnlig:

  • Passord for innlogging i NISSY må være mellom 8 og 30 tegn langt, og det må inneholde både tall og bokstaver (æ, ø og å kan ikke brukes). Det er ikke tillatt å bruke det samme som de tre siste brukte passordene.
  • Antall tillatte forsøk for pålogging er begrenset til tre. Hvis man skriver passordet feil mer enn tre ganger, vil brukeren bli deaktivert. Hvis du har glemt passordet ditt, kan du trykke på «Glemt passord» for å få generert et nytt passord, og få det tilsendt på e-post eller SMS. Brukeren din må være registrert med e-postadresse eller mobilnummer for at dette skal virke.

  • Et passord varer i 180 dager. Hvis det er mindre enn 14 dager til passordet utløper, vil du få et varsel om dette i systemet. Du vil også motta et varsel på e-post, hvis en e-post er registrert på brukeren din. Hvis passordet holder på å løpe ut, kan du bytte dette via «Min Profil» eller «Bytt passord» i NISSY. Hvis du ikke bytter passord før det utløper, vil du bli utestengt.

  • Brukere som har vært inaktive i mer enn 190 dager, deaktiveres. Hvis brukeren din har blitt utestengt eller deaktivert, må du kontakte Pasientreiser i ditt lokale helseforetak for å få den åpnet igjen.

  • I «Min profil» ser du hvilke opplysninger som er lagret om deg, og du kan redigere disse hvis noe er feil eller skal endres.

  • Ved interne overflyttinger, permisjoner og fratredelser som medfører en endring i en brukers eksisterende tilgangsrettigheter, må dette meldes umiddelbart til Pasientreiser i helseforetaket.
Sist oppdatert 05.02.2024