Miljøarbeid

Pasientreiser HF følger kravene i ISO 14001 på miljøområdet. ISO 14001 er en internasjonal standard for et miljøstyringssystem. Fra 2022 er det besluttet felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten som bygger på FNs bærekraftsmål. 

Pasientreiser HF iverksetter tiltak i tråd med dette for å minimere vår miljøpåvirkning.

Miljøpolitikk

Med bakgrunn i de miljøutfordringene Pasientreiser HF har, er det utarbeidet en miljøpolitikk for selskapet. Miljøpolitikken viser et fremtidsbilde av hvordan man ønsker at et miljøvennlig Pasientreiser HF skal være.

Overordnete mål for miljøarbeidet

  • Vi vil vise ansvar ved å gjennomføre tiltak som kan redusere belastningen på miljøet forårsaket av vår virksomhet
  • Vi vil arbeide systematisk for mer effektiv bruk av energi, øke bruk av miljøtilpassede produkter, minske avfall og øke resirkulering og gjenbruk
  • Miljøforhold skal, så langt det lar seg gjøre, integreres i våre forretningsprosesser.
  • Vi vil arbeide aktivt for å øke medarbeideres kunnskap om miljø, slik at vi kan drive vår virksomhet mer miljøtilpasset 
  • Vi skal gi offentligheten innsyn i alle vesentlige miljøforhold knyttet til vår virksomhet
  • Vi skal samarbeide med myndigheter, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere for å forbedre vår miljøstandard
  • Vi skal utvikle tjenester/systemer som beskytter miljøe​t og reduserer miljøpåvirkningen innen pasientreiseområdet

 

Prioriterte tiltak

Pasientreiser HF følger opp de klima- og miljømål i spesialisthelsetjenesten som er relevante for vår virksomhet. 

Se Spesialisthelsetjenestens klima og miljømål for 2022-2030

Målet er å redusere utslipp med 40 prosent innen 2030 og med et langsiktig mål om klimanøytralitet i 2045. Pasientreiser HF har en handlingsplan for miljø og bærekraft. Det er iverksatt tiltak for å redusere energiforbruk og tjenestereiser, samt tiltak for å øke kunnskap og miljøbevissthet blant medarbeidere. Utover de tiltak som er knyttet til klima- og miljømål i spesialisthelsetjenesten, har vi også egne tiltak knyttet til:

  • Papir og forbruk
  • Avfall 
  • Innkjøp

Pasientreiser HF har høyt fokus på digitalisering av tjenester. Dette er tiltak som har en miljøeffekt. Eksempelvis utgjør muligheten for å kunne sende søknad om refusjon for pasientreiser digitalt gjennom helsenorge plattformen en vesentlig miljøeffekt i form av mindre forbruk av papir.

Rapportering og måling

Pasientreiser HF måler og rapporterer resultat av tiltak på miljøområdet. Dette gjøres blant annet gjennom klimaregnskap for spesialisthelsetjenesten og ved bidrag til spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar. ​​

Rapporter

Spesialisthelsetjenesten utgir en felles rapport om samfunnsansvar. Klima og miljø er blant temaene i rapporten

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2022

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019 

​Se også filmen om Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019:

 

 

 

Sist oppdatert 08.04.2024