Hopp til innhold

Om oss

Pasientreiser HF er et nasjonalt helseforetak, som sammen med 17 andre helseforetak, skal sørge for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet.

Foretaket har ansvaret området reiser uten rekvisisjon. Dette er reiser som pasienten gjennomfører på egen hånd, og sender søknad om stønad til i etterkant. Pasientreiser HF bidrar videre til utvikling og forvaltning av IKT-systemene innenfor pasientreiseområdet. Vi gir juridisk ekspertise og opplæring innenfor regelverket, og sørger for at brukerne får oppdatert informasjon om pasientreiseordningen. 

Pasientreiser HF har etablert et utviklings- og endringsorientert kompetansemiljø, med et høyt fokus på brukervennlige og tilgjengelige tjenester til enhver tid. 

Vi har 116 årsverk, fordelt på hovedkontoret i Skien og avdelingskontorene i Mosjøen, Førde, Ålesund og Moelv. 

Visjon og verdier

Pasientreiser HF sin visjon er en enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise, og våre verdier er å være engasjert, imøtekommende og pålitelig.  

Bakgrunn

Pasientreiser HF er eid av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver, mens Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent.

Foretaket ble etablert som et ansvarlig selskap 11. mai 2009 (Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS), og ble med virkning fra 1. april 2017 omdannet til et helseforetak. Fra og med 1. januar 2018 overtok Pasientreiser HF det juridiske ansvaret for pasientreiser uten rekvisisjon. ​

Sist oppdatert 12.04.2023
Fant du det du lette etter?