Brukarundersøkingar

Minimum éin gong i året blir det gjennomført nasjonale brukarundersøkingar for heile pasientreiseområdet.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord og ser på en bærbar datamaskin
 
Vi måler òg tilfredsheita med tenestene og brukarane gir oss verdifulle tilbakemeldingar i brukarundersøkingane. Desse tilbakemeldingane blir sette i system og blir brukte ved utvikling av tenestene.
Sist oppdatert 15.12.2022