Serviceerklæring

I serviceerklæringen ønsker vi å informere deg som er pasient, reiseledsager eller pårørende, om hva du kan forvente deg i møte med Pasientreiser. 

Pasientreiser forvalter rettighetene dine etter pasient- og brukerrettighetsloven og pasientreiseforskriften.

Har du reist til eller fra behandling som dekkes av det offentlige, kan du ha rett til å få stønad til reiseutgiftene dine. Hovedregelen er at du ordner reisen din på egen hånd, og søker i etterkant. Du kan søke inntil seks måneder etter at reisen ble gjennomført.

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert pasientreise. Behandleren din avgjør om du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker. Er det trafikale årsaker til at du trenger rekvirert transport på hele eller deler av reisen, skal reisen rekvireres av Pasientreiser.

Hvis du ikke har frikort, må du betale en egenandel hver vei.

Her finner du mer informasjon om transportmidler og hva som du kan få stønad til, kost og overnatting, reiseledsager, egenandeler og satser og rekvirerte pasientreiser.

Vil du lese om organiseringen av pasientreiseordningen, finner du informasjon om det her.

Vi gjør vårt beste for at søknader om stønad til reiseutgifter skal bli behandlet så raskt og effektivt som mulig. Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hva du søker om å få dekket.

Pasientreiser har som mål å ha en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på under 12 dager. Men søknader med vedlegg, som behandles manuelt kan ha en lengre saksbehandlingstid enn saker som behandles helt eller delvis automatisk. 

Du kan lese mer om saksbehandlingstider på Helsenorge

Vi ønsker at du skal være fornøyd med servicen du får når du ringer Pasientreiser på telefon 05515.

I det legger vi at

  • du opplever å bli møtt på en hyggelig og god måte
  • du får svar på, eller informasjon om, det du lurte på, eller henvises til rette instans
  • du opplever lik service, uavhengig av hvem du prater med
  • køer og tastevalg er enkle å navigere i 

I tillegg har vi som mål at samtalen din skal besvares innen 90 sekunder.

Du kan se en oversikt over servicemål og opplevd service på telefon 05515 her (ekstern lenke)

Vi har som mål at du skal ha en god opplevelse av reisen. Hvis du har spesielle behov på reisen, er det viktig at behandleren din spesifiserer dette når reisen rekvireres. Reisen skal være tilrettelagt etter den informasjonen som er lagt inn av behandleren din, slik at reisen gir minst mulig unødig belastning for deg.

For å gi deg best mulig informasjon og forutsigbarhet, er vi avhengige av at reisen din rekvireres så tidlig som mulig. Du finner mer informasjon om rekvirering av pasientreiser her.

Informasjon om den rekvirerte reisen din

Når du har en rekvirert reise, skal du få nødvendig informasjon om reisen din i god tid før gjennomføringen av reisen. Det innebærer at

  • virkedagen før reisen skal gjennomføres, skal du motta en SMS fra Pasientreiser med beregnet hentetidspunkt
  • hvis hentetidspunktet blir endret med mer enn 15 minutter, skal du få beskjed av Pasientreiser

Informasjonen sendes til det telefonnummeret som er registrert i rekvisisjonen. Som pasient kan du også finne informasjon om reisen din ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Hvis du har spørsmål om en rekvirert pasientreise, kan du ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515.

Henting og levering

Vi ønsker å skape forutsigbarhet og trygghet for deg som skal reise med rekvirert transport. Derfor har vi som mål at du som skal ha en rekvirert reise, blir hentet til den tiden du har fått opplyst.

Hvis du skal reise med drosje, kan du bli hentet inntil 15 minutter før eller etter  hentetidspunktet du har fått oppgitt.

Du skal komme frem i tide til behandlingen din.

Ventetid ved behandlingsstedet

Hvor lenge du må vente ved behandlingsstedet, kan variere ut fra hvor du bor, hvor langt du skal reise og om du skal reise sammen med andre pasienter.

Når du har behov for en rekvirert reise av helsemessige årsaker, jobber Pasientreiser for at ventetiden skal bli kortest mulig, men

  • du kan regne med å vente inntil 45 minutter
  • hvis reisen din varer over 45 minutter, bør ikke ventetiden overstige reisetiden din
  • hvis reisen din varer over to timer, bør ikke ventetiden overstige tre timer 

Hvis du skal reise med transport som går til faste avgangstider, for eksempel Helseekspress, sykehusbuss eller fly, kan ventetiden være lengre, fordi det i mindre grad er mulig for Pasientreiser å tilpasse avreisetidspunktet.

Ventetiden kan også være lengre hvis du har en reise som er rekvirert på trafikalt grunnlag.

Du kan se en oversikt over servicemål og opplevd service for rekvirerte reiser her (ekstern lenke)

Hvis du ønsker å klage på en rekvirert reise, ber vi deg ta kontakt med pasientreisekontoret ditt.

Hvis du ønsker å klage på et vedtak om dekning av reiseutgifter, skal klagen sendes til Pasientreiser HF.

Les mer om hvordan du klager her.

Tilbakemeldinger fra brukerne våre er viktige for oss, og vi vil gjerne høre fra deg. Kontaktinformasjonen vår finner du her

 

Sist oppdatert 27.02.2024