Region Helse Vest

I Helse Vest er det fire helseføretak med ansvar for rekvirerte pasientreiser. Desse ligg i Førde, Haugesund, Stavanger og Bergen.


Pasientreiser Bergen har ansvaret for pasientreiser i Helse Bergen HF.

Opningstider

Måndag–fredag kl. 07.00–19.00

Laurdag kl. 09.00–15.00

Bestill planlagde pasientreiser med rekvisisjon i god tid og seinast kl. 13.00 yrkedagen før avreise.

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 55 97 81 62
E-post: pasientreiser@helse-bergen.no
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Adresse: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, avdeling for pasientreiser, postboks 1400, 5021 Bergen

 

Les meir på sjukehusets nettside

Pasientreiser i Førde har ansvaret for ekvirerte reiser for Sogn og Fjordane.

Opningstider for behandlarar og transportørar:

Måndag-fredag kl. 07.30-18.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
E-post: pasientreiser@helse-forde.no
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Adresse: Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Pasientreiser Helse Fonna drives av Helse Fonna HF og er lokalisert i Haugesund.
Pasientreiser Helse Fonna har ansvar for pasientreiser med drosje, Helseekspress og flybestilling.​​

Informasjon om Helseekspressen mellom Haugesund og Haukeland finn du på helsenorge.no.

Helseekspressen til Bergen må tingast seinast dagen før reisa, og innan kl. 13.00.

Flybestillingar blir bestilt av vår flybestillar igjennom G Travel.

​Opningstider på telefon 05515:

Måndag - fredag: 07.30 - 16.00

Rekvisisjonar som blir lagt inn for reiser som skal gå utanfor vår opningstid, vil gå automatisk til våre underleverandørar.
Utanfor opningstid skal pasient kontakte behandlar for å avklare om det er øyeblikkeleg hjelp.
Behandlar skal avklare øyeblikkeleg transportbehov og rekvirere eventuell transport.
Transportør og behandlar ringer som vanleg 05515, med skjult tasteval.

Kontakt oss:​

Telefon: 05515
Faks: 52 73 26 69
Epost: pasientreiser@helse-fonna.no
Adresse: Møllervegen 22, 5525 Haugesund
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Pasientreiser i Stavanger har ansvar for rekvirerte reiser i Helse Stavanger HF, og tilbyr opplæring og teknisk støtte til behandlarar i primærhelsetenesta.

Telefontid måndag - fredag

Flybestilling og reiseplanlegging:  Kl. 08.00 - 15.30
Drosjebestilling og support: Kl. 08.00 - 16.00

Opningstider:

Måndag-fredag: 08.00 - 15.30

Kontakt oss:

Telefon: 05515
Faks: 51 62 64 98
E-post: pasientreiser@sus.no

For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger

Reiser med rekvisisjon

Bestill planlagde pasientreiser seinast kl. 13.00 yrkedagen før avreise. Dersom du skal reise på ein måndag, er fristen kl. 13.00 fredagen før.

Les meir om på sjukehuset si heimeside

​​​

Rutetider for Helseekspress/Helsebuss

Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av Pasientreiser i det lokale helseforetak.

Servicetilbudene i bussene varierer. De fleste bussene har ekstra god plass for å sikre god komfort, og i flere av bussene er det helsepersonell eller en bussvert til stede. Noen av bussene har plass til bårer og har medisinsk ekstrautstyr tilsvarende ambulanser om bord.

Se rutetider på Helsenorge
En person som går ved siden av en hvit buss
Sist oppdatert 11.01.2024