Pasientreisekontor Helse Sør-Øst

I Helse Sør-Øst er det seks pasientreisekontor. Pasientreisekontorene er i Moelv, Lørenskog, Sarpsborg, Drammen, Skien og Lillesand. 

​Pasientreisekontoret i Lillesand ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Sørlandet sykehus HF.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.00​

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 37 00 62 99
E-post:pasientreiser@sshf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.​​

Postadresse: Sørlandet sykehus HF Arendal, Pasientreiser, postboks 783, 4809 Arendal

Reiser med rekvisisjon​

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

Pasientreiser Innlandet ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Sykehuset Innlandet HF, med unntak av kommunene;Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Kongsvinger og Eidskog. Disse kommunene må ta kontakt med Pasientreiser OUS.Pasientreiser Innlandet har også ansvar for pasientreisene i Lunner kommune som tilhører Viken fylke. Jevnaker kommune tilhører Pasientreiser Vestre Viken.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00
 

Utenfor åpningstidene til Pasientreiser Innlandet, vil servicetorgene ved Sykehuset Innlandet besvare samtaler på 915 05 515:

  • Hverdager: Kl. 17.00 - 21.00
  • Lørdager: Kl. 08.00 - 21.00
  • Søn- og helligdager: Kl. 09.00 - 21.00
Servicetorgene kan registrere følgende henvendelser​:
  • Pasientreiser med rekvisisjon som skal starte før pasientreisekontoret åpner.

  • Registrering av reiser med rekvisisjon, ved manglende rutegående transport, som skal starte før pasientreisekontoret åpner.

  • Avbestilling av reiser som starter før pasientreisekontoret åpner. 

Servicetorgene vil ikke motta forhåndsbestillinger på reiser som skal utføres i pasientreisekontorets åpningstid (07.00 - 17.00). Utenom åpningstidene vil telefoner til 915 05 515 bli satt over til transportør. 

Kontakt oss

Telefon: 05515

For spørsmål om reiser med rekvisisjon og helsebussen, kontakt oss på e-post:
post-pi@sykehuset-innlandet.no

For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse: Sykehuset Innlandet HF, Pasientreiser Innlandet, postboks 104, 2381 Brumunddal

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

​Pasientreisekontoret i Sarpsborg ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for gamle Østfold fylke og Vestby. ​

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 15.30
 

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 69 86 49 97

E-postadresse: Postpt@so-hf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse: Sykehuset Østfold, Pasientreiser, postboks 300, 1714 Grålum

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

Pasientreise- og syketransportavdelingen ved OUS ivaretar organiseringen av pasientreiser i Oslo og flere kommuner i Viken, i tillegg til kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Kongsvinger og Eidskog i Innlandet. 

Ring 05515 for planlegging og bestilling av reiser med tilrettelagt transport.
 
Ordinær åpningstid
For helsepersonell som rekvirerer elektronisk kl. 08.00-15.00
For helsepersonell som rekvirerer per telefon kl. 08.00-11.00.

For etterlysning av biler eller reiser som må gjennomføres umiddelbart, er vi tilgjengelig i følgende tidsrom:
Mandag – fredag kl. 07.00 – 19.00
Lørdag kl. 08.00 – 15.00

Utenfor disse åpningstidene blir alle samtaler til 05515 satt direkte over til transportørene.

Kontakt oss

Telefon: 05515
E-postadresse:pasientreiser@ous-hf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Oslo universitetssykehus, pasientreise- og syketransportavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før.

Avvik ved transporten kan meldes til Pasientreiser OUS på følgende måter:

  • Ved å ringe 05515 i kontorets åpningstid
  • Ved å sende en e-post med rekvisisjonsnummer og en kort forklaring på avviket til pasientreiser.avvik@ous-hf.no.
  • Ved å sende et brev med rekvisisjonsnummer og en kort forklaring på avviket til Oslo universitetssykehus, Pasientreiseavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 LØRENSKOG
Om rekvirenten ikke har rekvisisjonsnummeret på reisen, må avviket alltid ringes inn til 05515.

Pasientreisekontoret Vestre Viken ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser i deler av Viken fylke:

  • Alle poststeder i tidligere Buskerud fylke, samt reiser med postadresse Sande og Jevnaker. 

​Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 32 80 44 80
E-post: pasientreiser@vestreviken.no

For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse: Vestre Viken HF, Pasientreiser, Dronninggata 28, postboks 800, 3004 Drammen

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

Pasientreisekontoret i Skien ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Telemark og Vestfold.​

Åpningstider

Mandag - fre​dag kl. 07.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 35 00 37 10
E-post: syketransport@sthf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.​​
 
  
Postadresse: Sykehuset Telemark, v/Pasientreiser Vestfold og Telemark, Postboks 2900 Kjørbekk, 3710 Skien​

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

 

 

Rutetider for Helseekspress/Helsebuss

Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene.

Servicetilbudene i bussene varierer. De fleste bussene har ekstra god plass for å sikre god komfort, og i flere av bussene er det helsepersonell eller en bussvert til stede. Noen av bussene har plass til bårer og har medisinsk ekstrautstyr tilsvarende ambulanser om bord.

Se rutetider på Helsenorge
En person som går ved siden av en hvit buss
Sist oppdatert 03.01.2023