Region Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har seks helseforetak med ansvar for pasientreiser, disse er i Moelv, Lørenskog, Sarpsborg, Drammen, Skien og Lillesand. 

​Pasientreiser Sørlandet sykehus HF har ansvaret for rekvirerte reiser i Agder.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.00​

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 37 00 62 99
E-post:pasientreiser@sshf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.​​

Postadresse: Sørlandet sykehus HF Arendal, Pasientreiser, postboks 783, 4809 Arendal

Reiser med rekvisisjon​

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

Pasientreiser Innlandet har ansvaret for rekvirerte reiser for Sykehuset Innlandet HF, med unntak av kommunene: Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Kongsvinger og Eidskog. Disse kommunene må ta kontakt med Pasientreiser OUS (Oslo Universitetssykehus). Pasientreiser Innlandet har også ansvar for pasientreisene i Lunner kommune som tilhører Akershus fylke. Jevnaker kommune tilhører Pasientreiser Vestre Viken.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00
 

Utenfor åpningstidene til Pasientreiser Innlandet, vil servicetorgene ved Sykehuset Innlandet besvare samtaler på 915 05 515:

  • Hverdager: Kl. 17.00 - 21.00
  • Lørdager: Kl. 08.00 - 21.00
  • Søn- og helligdager: Kl. 09.00 - 21.00
Servicetorgene kan registrere følgende henvendelser​:
  • Pasientreiser med rekvisisjon som skal starte før åpningstiden over.

  • Registrering av reiser med rekvisisjon, ved manglende rutegående transport, som skal starte før pasientreisekontoret åpner.

  • Avbestilling av reiser som starter før åpningstiden. 

Servicetorgene vil ikke motta forhåndsbestillinger på reiser som skal utføres i av Pasientreiser i helseforetakets åpningstid (07.00 - 17.00). Utenom åpningstidene vil telefoner til 915 05 515 bli satt over til transportør. 

Kontakt oss

Telefon: 05515

For spørsmål om reiser med rekvisisjon og helsebussen, kontakt oss på e-post:
post-pi@sykehuset-innlandet.no

For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse: Sykehuset Innlandet HF, Pasientreiser Innlandet, postboks 104, 2381 Brumunddal

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

​Pasientreiser Østfold har ansvaret for rekvirerte reiser i Østfold fylke og Vestby. ​

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 15.30
 

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 69 86 49 97

E-postadresse: Postpt@so-hf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse: Sykehuset Østfold, Pasientreiser, postboks 300, 1714 Grålum

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

Pasientreise- og syketransportavdelingen ved OUS har ansvaret for pasientreiser i Oslo og flere kommuner i Akershus, i tillegg til kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Kongsvinger og Eidskog i Innlandet. 

Fra 1. mars er det endring i praksis for pasienter som trenger tilrettelagt transport som reiser fra kommunene Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger. Les mer på OUS' nettsider.

Ring 05515 for planlegging og bestilling av reiser med tilrettelagt transport.
 
Her finner du mer informasjon på helseforetakets nettside
 
Ordinær åpningstid
For helsepersonell som rekvirerer elektronisk kl. 08.00-15.00
For helsepersonell som rekvirerer per telefon kl. 08.00-11.00.

For etterlysning av biler eller reiser som må gjennomføres umiddelbart, er vi tilgjengelig i følgende tidsrom:
Mandag – fredag kl. 07.00 – 19.00
Lørdag kl. 08.00 – 15.00

Utenfor disse åpningstidene blir alle samtaler til 05515 satt direkte over til transportørene.

Kontakt oss

Telefon: 05515
E-postadresse:pasientreiser@ous-hf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Oslo universitetssykehus, pasientreise- og syketransportavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før.

Avvik ved transporten kan meldes til Pasientreiser OUS på følgende måter:

  • Ved å ringe 05515 i kontorets åpningstid
  • Ved å sende en e-post med rekvisisjonsnummer og en kort forklaring på avviket til pasientreiser.avvik@ous-hf.no.
  • Ved å sende et brev med rekvisisjonsnummer og en kort forklaring på avviket til Oslo universitetssykehus, Pasientreiseavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 LØRENSKOG
Om rekvirenten ikke har rekvisisjonsnummeret på reisen, må avviket alltid ringes inn til 05515.

Pasientreiser Vestre Viken har ansvaret for rekvirerte reiser i Buskerud fylke:

  • Alle poststeder i Buskerud fylke, samt reiser med postadresse Sande og Jevnaker. 

​Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 32 80 44 80
E-post: pasientreiser@vestreviken.no

For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse: Vestre Viken HF, Pasientreiser, Dronninggata 28, postboks 800, 3004 Drammen

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

Les mer på helseforetakets nettside

Pasientreiser Vestfold og Telemar har ansvaret for rekvirerte reiser i Telemark og Vestfold.​

Åpningstider

Mandag - fre​dag kl. 07.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 35 00 37 10
E-post: syketransport@sthf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.​​
 
  
Postadresse: Sykehuset Telemark, v/Pasientreiser Vestfold og Telemark, Postboks 2900 Kjørbekk, 3710 Skien​

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

 

 

Rutetider for Helseekspress/Helsebuss

Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av Pasientreiser i det lokale helseforetak.

Servicetilbudene i bussene varierer. De fleste bussene har ekstra god plass for å sikre god komfort, og i flere av bussene er det helsepersonell eller en bussvert til stede. Noen av bussene har plass til bårer og har medisinsk ekstrautstyr tilsvarende ambulanser om bord.

Se rutetider på Helsenorge
En person som går ved siden av en hvit buss
Sist oppdatert 02.02.2024