Pasientreiser henter ikke informasjon fra Helseplattformen

Pasientreiser kan dessverre ikke hente informasjon fra Helseplattformen.

Publisert 12.04.2023
Noen få personer som ser på et nettbrett
Behandlere må derfor dokumentere pasienters behov for bruk av ledsager på reisen, og hvis pasienten må kjøre egen bil av medisinske årsaker.
 
Det er laget en mal for denne dokumentasjonen som kan hentes fra pasientreiser.no.