Dette er informasjon beregnet for helsepersonell

Søknadsmuligheter

I utgangspunktet planlegger og gjennomfører pasienten reisen selv, og søker om pengestøtte i etterkant på egenhånd. Her finner du informasjon om hvordan pasienten kan søke pengestøtte.

En kvinne som viser en kvinne noe på den bærbare datamaskinen

Pasienter og ledsagere kan søke om pengestøtte til reiseutgifter, se status på egne reiser og vedtak på Helsenorge.

Søk om pengestøtte på Helsenorge

Søk om pengestøtte med papirskjema 

Skjemaer for offentlige instanser

Når kommune, fylkeskommune eller stat har dekket utgifter for kvalifisert ledsager, kan beløpet utbetales direkte til kommune, fylkeskommune eller stat.

I disse tilfellene, kan du bruke ett av disse søknadsskjemaene:


(Skjemaet er ikke obligatorisk)​

Skjema for ledsagelse av ansatte i kommunen​​

Hva er en kvalifisert ledsager?

En kvalifisert ledsager er en ledsager som kan gi medisinsk behandling hvis det blir nødvendig. Det kan for eksempel være en sykepleier, lege, fysioterapeut eller jordmor. I noen tilfeller kan også andre bli regnet som kvalifisert ledsager, som for eksempel politi, spesiallærer, døvetolk og tolk.

Dokumentasjonskrav ved pasientreiser

For å gjøre det enkelt for deg som behandler å dokumentere pasientens behov ved pasientreiser, har vi laget et skjema som du kan fylle ut.

Dokumentasjonskrav ved pasientreiser
En kvinne som viser en kvinne noe på den bærbare datamaskinen
Sist oppdatert 09.02.2024