Det skal bli mulig å sende inn søknad om refusjon elektronisk.

Forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Publisert: 27.03.2015

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag fremmet forslag for Stortinget om forenklinger i pasientreiseordningen. Les mer

Feil med innrapportering er løst

Publisert: 19.02.2015

Automatisk innrapportering av egenandel- og frikortbeløp på pasientreiser går igjen som normalt. Les mer

Ordningen med gratis bussreiser i hele Hedmark og Oppland for pasienter med time ved ett av Sykehuset Innlandets avdelinger, eller samarbeidende spesialister, fortsetter etter en vellykket prosjektperiode. Bildet er hentet fra Sykehuset Innlandet HF sine nettsider.

Suksess med gratis buss

Publisert: 05.02.2015

Ordningen med gratis buss for pasienter i Innlandet fortsetter, etter en svært vellykket prosjektperiode. Prosjektet har pågått siden mai 2013 i regi... Les mer