Enkelte innringere kan oppleve å ikke komme igjennom på 05515. Datametrix/Telenor jobber med saken.

Problemer med 05515

Publisert: 30.06.2016

I forbindelse med bytte av telefoniplattform, kan det oppleves noe ustabilitet med telefonitjenesten 05515. Dette beklager vi. Les mer

Utilgjengelig: På grunn av oppgradering, vil NISSY være utilgjengelig i helgen.

Oppgradering av NISSY er ferdig

Publisert: 05.03.2016

Oppgraderingen av systemet til versjon 4.9 ble tidligere ferdig enn antatt, og det er igjen mulig å rekvirere pasientreiser elektronisk. Les mer

Utilgjengelig: På grunn av oppgradering, vil NISSY være utilgjengelig i helgen.

Ikke mulig å rekvirere pasientreiser elektronisk

Publisert: 03.03.2016

Helgen 4.-7. mars vil det ikke være mulig å rekvirere pasientreiser elektronisk grunnet oppgraderinger av systemet. Les mer