En mann som hjelper en annen mann ut av en drosje

DETTE ER INFORMASJON BEREGNET FOR TRANSPORTØRER

Transportører

Transportører er ansvarlige for å bringe pasienter til og fra behandling. Det er derfor viktig at du som sjåfør følger retningslinjene som gjelder for pasientreiser.

Huskeliste for deg som transportør

 • Du skal kreve inn egenandel fra pasienter som ikke har frikort eller fritaksgrunn. For transportører med avtale vil beløpet vises i taksameteret. 
 • Du skal alltid gi pasienter kvittering for betalt egenandel, hvis pasientene ønsker det.
 • ​Alle egenandeler for pasientreiser blir automatisk registrert hos Helfo, og pasienten vil motta frikort i posten når egenandelstaket er nådd.
 • Alle egenandeler innrapporteres, også der pasientenes egenandeler dekker hele turens kostnad.
 • I spesielle situasjoner kan pasienten ha papirrekvisisjon. 
 • Turer som ikke er bestilt elektronisk meldes inn til Pasientreiser i helseforetaket i etterkant. 

Husk også

 • å være uniformert og ha synlig legitimasjon
 • at du som transportør har taushetsplikt
 • å hjelpe pasientene inn og ut av kjøretøyet
 • å hjelpe med å sikre bagasje, hjelpemidler og lignende
 • å påse at alle pasienter til enhver tid er forsvarlig sikret
 • å melde avvik tjenestevei

Ved spørsmål om pasientreiser, ta kontakt med Pasientreiser i det aktuelle helseforetaketet på telefon ​05515.​

E-læringskurs for transportører

I kurset lærer du om de viktigste rutinene ved en pasientreise, og hvordan du kan bidra til at pasienten får en behagelig og trygg reise. 

Her finner du kurset
En sølvfarget bil parkert i en gate
Sist oppdatert 05.04.2024