En mann som hjelper en annen mann ut av en drosje

DETTE ER INFORMASJON BEREGNET FOR TRANSPORTØRER

Transportører

Transportører er ansvarlige for å bringe pasienter til og fra behandling. Det er derfor viktig at du som sjåfør følger retningslinjene som gjelder for pasientreiser.

 • Du skal kreve inn egenandel fra pasienter som ikke har frikort eller fritaksgrunn. For transportører med avtale vil beløpet vises i taksameteret. 
 • Du skal alltid gi pasienter kvittering for betalt egenandel, hvis pasientene ønsker det.
 • ​Alle egenandeler for pasientreiser blir automatisk registrert hos Helfo, og pasienten vil motta frikort i posten når egenandelstaket er nådd.
 • Alle egenandeler innrapporteres, også der pasientenes egenandeler dekker hele turens kostnad.
 • I spesielle situasjoner kan pasienten ha papirrekvisisjon. 
 • Turer som ikke er bestilt elektronisk meldes inn til Pasientreiser i helseforetaket i etterkant. 

Husk også

 • å være uniformert og ha synlig legitimasjon
 • at du som transportør har taushetsplikt
 • å hjelpe pasientene inn og ut av kjøretøyet
 • å hjelpe med å sikre bagasje, hjelpemidler og lignende
 • å påse at alle pasienter til enhver tid er forsvarlig sikret
 • å melde avvik tjenestevei

Ved spørsmål om pasientreiser, ta kontakt med Pasientreiser i det aktuelle helseforetaketet på telefon ​05515.​

I kurset læ​rer du om de viktigste rutinene ved en pasientreise, og hvordan du kan bidra til at pasienten får en behagelig og trygg reise. 

Sist oppdatert 01.07.2024