En mann som hjelper en annen mann ut av en drosje

Transportører

Transportører​ er ansvarlige for å bringe​ pasienter til og fra behandling. Det er derfor​ viktig at du som sjåfør følger retningslinjene som gjelder for pasientreise​r.

Huskeliste for deg som transportør

 • Du skal kreve inn egenandel fra pasienter som ikke har frikort eller fritaksgrunn. For transportører med avtale vil beløpet vises i taksameteret. 

 • Du skal alltid gi pasienter kvittering for betalt egenandel, hvis pasientene ønsker det.

 • ​Alle egenandeler for pasientreiser blir automatisk registrert hos Helfo, og pasienten vil motta frikort i posten når egenandelstaket er nådd.

 • Alle egenandeler innrapporteres, også der pasientenes egenandeler dekker hele turens kostnad.

 • I spesielle situasjoner kan pasienten ha papirrekvisisjon. 

 • Turer som ikke er bestilt elektronisk meldes inn til pasientreisekontoret i etterkant.

Husk også
 • å være uniformert og ha synlig legitimasjon

 • at du som transportør har taushetsplikt

 • å hjelpe pasientene inn og ut av kjøretøyet

 • å hjelpe med å sikre bagasje, hjelpemidler og lignende

 • å påse at alle pasienter til enhver tid er forsvarlig sikret

 • å melde avvik tjenestevei

Ved spørsmål om pasientreiser, ta kontakt med pasientreisekontoret på telefon ​05515.​

E-læringskurs for transportører

Det tilbys et praktisk e-læringskurs for transportører som kjører pasientreiser. 

I kurset lærer du om de viktigste rutinene ved en pasientreise, og hvordan du kan bidra til at pasienten får en behagelig og trygg reise. ​

Det anbefales at du bruker Chrome eller Edge når du skal ta kurs. Explorer støttes ikke

Gå til kurset
En sølvfarget bil parkert i en gate
Sist oppdatert 17.03.2022