Vårt arbeidsmiljø

Pasientreiser HF er en inkluderende arbeidsplass, som vektlegger den enkeltes kompetanse i et tverrfaglig samarbeid.

​Motiveres du av et spennende og inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi at Pasientreiser HF er stedet for deg. 

En jobb med mening
Vårt bidrag i pasientens helsetjeneste er at vi utvikler og drifter tjenester som sørger for at pasienter og pårørende opplever forutsigbarhet og trygghet ved reiser til og fra behandling. Vi er et nasjonalt kompetansemiljø som jobber for bedre og effektive reiser. 

Autonome team
Hos oss jobber kolleger fra ulike fagområder i tverrfaglig team. Det kan være teamledere, systemutviklere og løsningsarkitekter som, sammen med jurister og kommunikasjonsrådgivere, designer nye løsninger.

Vi har fokus på å utvikle selvstyrte team som samarbeider og presterer godt ved å ha tydelige mål, tillit, metodefrihet og coaching ved behov. Vi jobber smidig med kort vei mellom idé og handling.

Utviklingsmuligheter
Vi er opptatt av din faglige utvikling og jobber etter 70:20:10-modellen som rammeverk for læring. Det innebærer at en stor del av læringen får du gjennom å løse utfordrende oppgaver, hvor mye skjer i samspill med andre ved å samarbeide og dele beste praksis.

Tar du kurs, sertifiseringer eller videreutdanning, er vi opptatt av at du får brukt ny kompetanse i jobbhverdagen din.   

Vi har som mål å ansatte medarbeidere med ulik alder, kjønn og bakgrunn, og ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Se våre ledige stillinger

Slik jobber med vi med utvikling

Noen av våre medarbeidere

Hallvard

Hallvard er IKT-arkitekt, og har vært ansatt siden 2014.

 

"Pasientreiser HF er en god arbeidsplass. Oppdraget fra eierne er klart og tydelig, og vi utformer morgendagens løsninger. 

Det er mange spennende faglige utfordringer å bryne seg på. Knalldyktige jurister, økonomer, kommunikasjonsrådgivere og så videre, gjør at vi som er teknikere kan fokusere på det vi liker best. 

Viktigst av alt er de gode kollegene som heier på hverandre. Det er aldri en kjedelig dag i Pasientreiser HF."

Nagham

Nagham er saksbehandler ved utbetaling, og har vært ansatt siden 2009.


«Det er aldri kjedelig å jobbe i Pasientreiser HF, for her får jeg muligheten til å utvikle meg faglig. 

Pasientreiser HF har vært i utvikling siden 2009, og de ansatte har vært involvert i utviklingsprosessen fra begynnelsen av. Dette har skapt et veldig godt samarbeid mellom ansatte og ledere.

Her er det flinke ansatte, gode ledere og et godt arbeidsmiljø." 

Nadia

Nadia er saksbehandler ved digitalisering, og har vært ansatt siden 2010.


"Det er fantastisk å jobbe i Pasientreiser HF. Her realiserer jeg både mine egne behov og bidrar til å forvalte pasientens rettigheter i den digitale verden. 

Det føles veldig godt å komme på jobb hver eneste dag og møte de hyggelige og engasjerte kollegene mine."

 

 

Mann foran pc
Hallvard er IKT arkitekt hos Pasientreiser HF.
Dame foran pc
Nagham er saksbehandler ved utbetaling i Pasientreiser HF. 
Dame foran pc
Nadia er saksbehandler ved digitalisering hos Pasientreiser HF.

 

Sist oppdatert 26.12.2022