Hopp til innhold

Våre oppgaver

Pasientreiser HF skal bidra til en enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord og ser på en bærbar datamaskin
Foto: Birgitte Sjøberg / Pasientreiser HF

Formålet med pasientreiseordningen er at reiseutgiftene ikke skal være til hinder for at pasienten kan motta nødvendig undersøkelse eller behandling.

I Pasientreiser HF jobber vi nasjonalt og utvikler tjenester for hele Norges befolkning. Vi har høyt kvalifiserte fagmiljøer med dyktige og engasjerte medarbeidere. 

Vi i Pasientreiser HF:

  • har forvaltningsansvar og ivaretar oppgaver knyttet til reiser som pasienten har organisert selv og søker om dekning for i etterkant 
  • har systemeierskap for telefoni-, saksbehandlings- og bestillingssystemer som brukes på pasientreiseområdet
  • skal sørge for forvaltning og utvikling av IKT-løsninger for pasientreiseområdet
  • er et faglig kompetansesenter, og yter juridisk ekspertise, driver opplæring i regelverk og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis
  • ivaretar redaktøransvaret for nettstedet pasientreiser.no, og er ansvarlig for informasjon om pasientreiser på helsenorge.no

Les om ledige stillinger i Pasientreiser HF 

Sist oppdatert 18.04.2023
Fant du det du lette etter?