Tilslutt: en gjennomgang av teksten

Les alltid over teksten når du er ferdig med den. Her finner du en oversikt over hva du burde se etter.

Når du er ferdig med teksten, bør du lese over den. Du kan også be en kollega om å lese over teksten.

Tekst

Illustrasjon: ETN grafisk

Be gjerne en kollega om å se over teksten for deg.

Dette burde du se etter

  • Er det skrivefeil?
  • Har jeg skrevet det viktigste først?
  • Kan jeg skrive noe enklere?
  • Har jeg brukt gode mellomtitler?
  • Har jeg forklart faguttrykk og begreper?
  • Er teksten lett å lese, uten fyllord og unødvendige gjentakelser?
Sist oppdatert 20.02.2024