Hvorfor har vi en språkprofil?

Det er mange gode grunner til å ha en språkprofil. Her finner du noen av dem.

Språket er vårt viktigste arbeidsverktøy. Vi bruker det hver dag i møte med innbyggere, helseaktører, samarbeidspartnere og kolleger.

Bilde av en bil som kjører fra hjemmet til sykehuset

Illustrasjon: ETN grafisk

Et klart språk gjør pasientreisen enklere og mer effektiv for innbyggerne.

Godt språk er en forutsetning for at møtene våre blir gode.

Derfor har Pasientreiser HF en språkprofil som skal veilede oss i hvordan vi uttrykker oss skriftlig. Disse retningslinjene gjelder for alle i Pasientreiser HF, og for all skriftlig kommunikasjon internt og eksternt.

Hva er klarspråk?

Vi skal bruke et klart språk. Det betyr at språket skal være korrekt, tydelig og brukertilpasset.

Den vi skriver til, skal

  • finne den informasjonen de trenger
  • forstå informasjonen
  • kunne bruke den til det de skal

Tilpass språket til den du skriver til

Å uttrykke seg klart betyr ikke å forenkle språket til enhver pris. Det viktigste er at vi tilpasser språket vårt til mottakerne, og deres ulike forventninger og behov.

Språkprofilen følger prinsippene våre for kommunikasjon

Språkprofilen skal hjelpe oss å kommunisere klart og tydelig. Vi skal ha med oss verdiene våre, som sier at vi skal være engasjerte, imøtekommende og pålitelige. Vi har også tre prinsipper som vi skal følge når vi kommuniserer internt og eksternt.

  1. Språktonen sier noe om hvem Pasientreiser HF er og hvordan vi formidler et budskap.
  2. Pasientreiser HF følger statens kommunikasjonspolitikk.
    Les mer på regjeringens nettider, Statens kommunikasjonspolitikk - regjeringen.no.
  3. Pasientreiser HF skal bruke et godt og klart språk som kan forstås av alle.
Sist oppdatert 22.02.2024