Del 2. Lag en oversiktlig tekst

En god tekst har avsnitt, gode mellomtitler og viktige budskap plassert først i teksten.

Skriv hovedbudskapet i overskriften.

Lag en tittel som gjør at leseren raskt forstår hva teksten handler om. Tittelen skal oppsummere eller trekke fram det viktigste i teksten.

Si det viktigste først i teksten

I en god tekst kommer den viktigste informasjonen først.

Se for deg den du skriver til

Resten av informasjonen skal komme i en rekkefølge som svarer til mottakerens behov og forventninger. Se for deg hvilke spørsmål mottakeren har: hva trenger den som skal lese teksten å vite?

Del opp teksten med avsnitt

Teksten skal være oversiktlig, ryddig og enkel å finne fram i. Del lange tekster opp i flere avsnitt, og sett avsnittene i en rekkefølge som er logisk for mottakeren.

Bruk mellomtitler

Gode overskrifter hjelper mottakeren å finne fram i teksten. Hvis teksten er lengre enn en halv side, deler vi den opp med mellomtitler. Mellomtittelen kan du lage ved å oppsummere hovedpoenget i avsnittet ditt.

Bruk punktlister for å gjøre teksten mer oversiktlig

Punktlister kan gjøre teksten mer leservennlig og framheve det som er spesielt viktig for mottakeren.

Dette er skrivereglene for punktlister

  • Når punktene er ufullstendige setninger, skal det være liten forbokstav og uten punktum.
  • Når punktene er fullstendige setninger, skal det være stor forbokstav og punktum, slik som i denne punktlisten.
  • Det skal ikke være komma etter punktene.
  • Alle punkter skal ha lik grammatisk form, for eksempel kun helsetninger eller kun delsetninger.

Sett punktum og bruk komma

Passe lange setninger gjør at teksten er enkel å lese. Derfor bør du ikke vente for lenge med å sette punktum. Har du flere «og/eller/men/for/som» i en setning, er det ofte et tegn på at du burde dele opp setningen med et komma.

Sist oppdatert 22.01.2024