Tjenesteområder 2021

Publisert 30.06.2022
Kvinne som søker om stønad til reiseutgifter via nettbrett

Pasientreiser HF behandler søknader om støtte til reiseutgifter brukerne har når de må reise til og fra behandling. Brukerne kan søke digitalt, ved å logge seg inn på den offentlige helseportalen Helsenorge. De som ikke ønsker eller ikke kan søke digitalt, kan søke via et reiseregningsskjema på papir, som må sendes per post. 

Postsøknader blir digitalisert hos Pasientreiser HF, før de behandles i samme saksbehandlingssystem som de digitale søknadene. Foretaket har også ansvar for den nasjonale brukerstøttetelefonen, som mottar samtaler både fra pasienter, pårørende, helsepersonell og transportører.

Pasientreiser HF er systemeier for saksbehandlingssystemet for reiser uten rekvisisjon. Systemet, PRO, utvikles i tråd med brukernes behov og foretakets mål om automatisering og digitalisering.

​Det er helseforetakenes pasientreisekontor som har ansvaret for å administrere rekvirerte pasientreiser, mens Pasientreiser HF er systemeier for IKT-systemet, NISSY, som benyttes til å administrere ordningen nasjonalt. 

Systemet er utviklet for å håndtere elektronisk rekvirering og bestilling av pasientreiser, og foretaket har ansvar for vedlikehold, drift og utvikling av dette.

Pasientreiser HF er dataansvarlig for to registre: Enkeltoppgjørsregisteret, for reiser uten rekvisisjon, og direkteoppgjørsregisteret, for reiser med rekvisisjon. Med grunnlag i databehandleravtaler, bruker Pasientreiser HF og helseforetakene opplysningene i registrene til å administrere pasientreiser.

Personvern og informasjonssikkerhet er integrert i hele foretakets virksomhet, og Pasientreiser HF skal behandle personopplysninger slik at brukerne har tillit til at opplysningene deres behandles sikkert. ​