Årsrapporter

I Pasientreiser HFs årsrapporter beskrives aktiviteter og driftsoppgaver i det foregående året.

Årsrapporter

Her finner du også årsberetning, årsregnskap og revisors beretning, som utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Sist oppdatert 27.05.2024