Region Helse Nord

I Helse Nord er det fire helseforetak og fire pasientreisekontor. Kontorene ligger i Mosjøen, Gravdal, Tromsø og Hammerfest. 

Pasientreisekontoret i Tromsø ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00 

​Kontakt oss

Telefon: 05515 

Adresse: Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Pasientreiser, postboks 85, 9038 Tromsø

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen innen kl. 13 fredagen før.

Pasientreisekontoret ved Helgelandssykehuset ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Helgelandssykehuset.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 75 11 52 34
E-post: pasientreiser@helgelandssykehuset.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.​​

Adresse: Helgelandssykehuset HF, avd. Pasientreiser, Boks 568, 8651 Mosjøen

Reise​r med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen innen kl. 13 fredagen før.

Pasientreisekontoret i Gravdal ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset.

Åpn​ingstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 76 06 01 06
E-post: pasientreiser@nlsh.no​
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.​

Adresse: Nordlandssykehuset Lofoten, seksjon for pasientreiser, boks 373, 8376 Leknes

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen innen kl. 13 fredagen før.

​Pasientreisekontoret i Hammerfest organiserer rekvirerte reiser, og informerer om reisemulighetene for pasienter som er folkeregistrert i Finnmark

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Kontakt oss

Telefon: 05515​
E-post: pasientreiser@finnmarkssykehuset.no​
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Rutetider for Helseekspress/Helsebuss

Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene.

Servicetilbudene i bussene varierer. De fleste bussene har ekstra god plass for å sikre god komfort, og i flere av bussene er det helsepersonell eller en bussvert til stede. Noen av bussene har plass til bårer og har medisinsk ekstrautstyr tilsvarende ambulanser om bord.

Se rutetider på Helsenorge
En person som går ved siden av en hvit buss
Sist oppdatert 03.01.2023