Region Helse Midt-Norge

I Helse Midt-Norge er det tre helseforetak og tre pasientreisekontor. Kontorene ligger i Ålesund, Orkdal og Levanger. 

Pasientreisekontoret i Levanger ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nord-Trøndelag. 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 74 09 84 81
E-post: pasientreiser@hnt.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Helse Nord-Trøndelag HF, Pasientreiser, postboks 333, 7601 Levanger

Reiser med r​ekvisisjon​

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. ​

Pasientreisekontoret i Møre og Romsdal ligger i Ålesund og ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Møre og Romsdal. 

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515​
Faks: 70 16 77 01
E-post: pasientre​iser@helse-mr.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Pasientreiser Møre og Romsdal, Ålesund sykehus, 6026 Ålesund

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen innen kl. 13 fredagen før.

Pasientreisekontoret til St. Olavs Hospital ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Sør-Trøndelag.​

​Åpningstider​

Mandag-fredag kl. 08.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 73553171
E-post: pasientreiser@stolav.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

 

Rutetider for Helseekspress/Helsebuss

Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene.

Servicetilbudene i bussene varierer. De fleste bussene har ekstra god plass for å sikre god komfort, og i flere av bussene er det helsepersonell eller en bussvert til stede. Noen av bussene har plass til bårer og har medisinsk ekstrautstyr tilsvarende ambulanser om bord.

Se rutetider på Helsenorge
En person som går ved siden av en hvit buss
Sist oppdatert 03.01.2023