Pasienter som i et tidligere vedtak har fått informasjon om gratis offentlig transport på strekningen, vil ikke ha rett på dekning av reiseutgifter etter pasientreiseforskriften.  Med gratis offentlig transport menes for eksempel der pasienten kan vise innkallingsbrevet til sjåføren og få sitte på uten å måtte betale noe.